Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Poradenství – Výzva I – 2. pokračování

Dne 1. června 2011 bylo vyhlášeno 2. pokračování Výzvy I k předkládání projektů v programu podpory PORADENSTVÍ. V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. července 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 14. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. srpna 2011 a ukončen 9. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 50 mil. Kč.

O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy I – 2. pokračování.

Hlavní změny oproti předchozí Výzvě

  • Přísnější pravidla pro výběr poradců - U všech zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč bez DPH, musí být provedeno výběrové řízení v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů; dílčí plnění je v rámci výběrového řízení možné. (Platí to pro případy, kdy je v projektu více než jeden poradenský subjekt)
  • Ze seznamu podporovaných CZ-NACE bylo odstraněno CZ – NACE 70.00 Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}