Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Prosperita - Výzva II. – pokračování

Dne 15. března 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k podání žádosti o podporu v programu podpory Prosperita, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

V termínu od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 bylo možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Plných žádostí probíhal od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012.


Příjem Registračních žádostí byl oproti původnímu plánu prodloužen do 30. 9. 2011.

Změny oproti minulé výzvě

V regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2010 - 2013 (dle Usnesení vlády č. 141/2010) a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace u projektů obsahujících stavební práce poskytována ve výši 5 - 400 mil. Kč.
Mezi způsobilé výdaje byla začleněna nová rozpočtová položka - Zvýhodněné poradenské služby pro MSP umístěné v PI či VTP (více viz čl. 8.1 a 22.1 této Výzvy).

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}