Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rozvoj - Výzva II.

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)    

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1
 • aktivity průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)    

 • dotace 1 - 20 mil. Kč
 • % ze způsobilých výdajů
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)    

 • dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly předmětem odpisu.
 • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením

Specifika a omezení    

 • projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony  
 • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

Systém sběru žádostí    

 • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}