Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Česká republika se zavázala zvyšovat svou konkurenceschopnost investicemi do výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. CzechInvest přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory přímých zahraničních investic v oblasti VaV a high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou. CzechInvest pro tyto účely organizuje specializované akce a zvyšuje veřejné povědomí o VaV aktivitách v České republice.

  • zkušený tým odborníků v oblasti výzkumu a vývoje
  • komplexní know-how díky široké škále údajů a dat
  • unikátní pozice mezi průmyslem a akademickou sférou

Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest má výjimečnou pozici v českém systému VaV díky široké škále služeb a aktivit, jež v této oblasti provozuje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání dlouhodobých partnerství ve VaV.

Veškeré Informace o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete (v anglickém jazyce) na specializovaných webových stránkách www.czech-research.com.

Spin-off

Dne 9. prosince 2019 byl usnesením vlády ČR schválen spin-off guide pro vědecko-výzkumné subjekty, které mají potenciál k zakládání spin-offů v České republice. Materiál byl připraven pracovní skupinou při Radě pro výzkum, vývoj a inovace za pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu, Akademie věd České republiky, platformy Transfera, CzechInvestu a dalších partnerů. K dispozici je kratší brožura a rozšířený dokument zaměřený na právní rozbor zakládání spin-offů v České republice. Oba soubory jsou k dispozici ke stažení níže.

Jiří KrechlVýzkum a vývojjiri.krechl@czechinvest.org
Zdeněk HavelVýzkum a vývojzdenek.havel@czechinvest.org
Michal StrokaVýzkum a vývojmichal.stroka@czechinvest.org
Společnost letos zažila turbulentní zvrat, lidé mají častěji psychické problémy
15.10.2020

Společnost letos zažila turbulentní zvrat, lidé mají častěji psychické problémy

Rozhovor s Josefem Vítkem ze startupu Promethist je součástí série rozhovorů u příležit...

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie
15.09.2020

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

Úkolem rady bude řídit podporu výzkumu a vývoje nebo chytré investice