OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Sledování čerpání alokace OPPIK

Statistika podaných Předběžných žádostí o podporu, Žádostí o podporu a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 23. 9. 2016 (dle dat v MS2014+).

PDF dokument 342,19 kB 23.9.2016

Předběžné a Plné žádosti o podporu programů

Přehled Předběžných a Plných žádostí o podporu programů s termínem ukončení příjmu dne 7. 3. 2016.

PDF dokument 237,07 kB 8.3.2016

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016

MS Excel dokument 81 kB 21.9.2016

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2015

PDF dokument 482,98 kB 6.1.2016

Přehled programů OP PIK

PDF dokument 1,18 MB 6.5.2015