Společné přílohy dotačních programů OP PIK

Na této stránce uvádíme společné přílohy dotačních programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Aktuální informace

Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OP PIK

Pro účely snazší orientace byly pro zájemce o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vytvořeny seznamy právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OP PIK.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v květnu a červnu 2015 je k dispozici zde

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015 je k dispozici zde.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v březnu 2016 je k dispozici zde.


Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2016

S účinností od 1. 1. 2016 se změní finanční limity pro účely ZVZ a koncesního zákona. Jedná se především o finanční limity, které určují nadlimitní VZ. Ke změnám finančních limitů dojde na základě novelizace nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Novelizaci uvedených nařízení vlády schválila vláda dne 14. 12. 2015 usnesením vlády č. 1027.

Tabulku s přehledem finančních limitů pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2016 naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pravidla pro výběr dodavatelů

Pravidla pro výběr dodavatelů – č. j.: MPO 33321/15/61100 stanovují postup příjemce dotace při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Aktuální verze dokumentu (platnost od 1. 8. 2015).

PDF dokument 559,19 kB 31.7.2015

Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK - platnost od 1.6.2016

Číslo jednací: 23495/16/61100, platnost od 1. 6. 2016

PDF dokument 848,09 kB 9.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatelů - platnost od 1.6.2016 - revize

Číslo jednací: 23495/16/61100, platnost od 1. 6. 2016, verze s revizemi.

PDF dokument 591,82 kB 9.5.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 25. 4. 2016

PDF dokument 3,89 MB 25.4.2016

Příloha č. 1 - Kategorizace – kód intervence

Příloha č. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

PDF dokument 418,07 kB 23.6.2015

Příloha č. 2 - Etapizace projektu

Příloha č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

PDF dokument 262,51 kB 15.12.2015

Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část

Číslo jednací: MPO 23495/16/61100, platnost od 11.5. 2016

PDF dokument 773,16 kB 11.5.2016

Potvrzení od dodavatele o zaplacení

MS Excel dokument 48 kB 11.5.2016

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné

neznámý typ 561,36 kB 11.5.2016

Manuál JVS

Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS) stanovuje požadavky na znak a logo EU, operačních programů a povinné nástroje publicity.

PDF dokument 4,57 MB 11.11.2015

Loga OP PIK

ZIP archiv 19,7 MB 20.1.2016

Loga Evropská unie

ZIP archiv 2,4 MB 13.7.2015

Loga MPO

ZIP archiv 1,53 MB 19.5.2016

CBA - příručka žadatele

PDF dokument 1,04 MB 3.12.2015

Aplikační výklad MSP

PDF dokument 727,54 kB 29.5.2015

Změny statutu MSP

PDF dokument 90,08 kB 6.3.2007

Transformace subjektu

PDF dokument 211,99 kB 8.1.2016

Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti - kontrola cen obvyklých

PDF dokument 310,58 kB 18.9.2015

Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kážně, č. j.: MPO 28039/15/61100.

PDF dokument 473,62 kB 23.11.2015

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v květnu a červnu 2015

PDF dokument 235,01 kB 15.2.2016

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015

PDF dokument 236,9 kB 15.2.2016

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v březnu 2016

PDF dokument 221,37 kB 21.3.2016

Finanční limity pro účely ZVZ a koncesního zákona

PDF dokument 195,54 kB 21.12.2015