Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání 10. 6. 2010

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

10.06.2010
Aktuální informace o programech podpory podnikání 10. 6. 2010

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 15. 5. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy programu ICT a strategické služby. Plné žádosti budou přijímány do 1. 2. 2011. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 15. 10. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč.

 • ICT a strategické služby: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Spolupráce - Klastry

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce - Klastry byl ke dni 30. 5. 2010 definitivně ukončen.

 • Spolupráce - Klastry: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Školicí střediska

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Školicí střediska byl ke dni 31. 5. 2010 definitivně ukončen.

 • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

V minulých dnech došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Změna byla provedena na straně 16, kam byla přidána informace, že žadatel po elektronickém podepsání Podmínek musí následně stisknout tlačítko na záložce Detail projektu „Ukončení podpisu Podmínek/Dodatku“, aby byl projektový manažer o podpisu informován.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – specifická část u všech aktuálních programů podpory

Před několika dny byly na webové stránky Agentury CzechInvest vloženy aktualizované specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro všechny aktuální výzvy programů podpory OPPI. V Pokynech došlo k úpravě příloh, které musí žadatel dokládat k Podmínkám poskytnutí dotace. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách Agentury u jednotlivých programů.

Vytvoření nové složky Žádost o platbu v OPPI na webových stránkách agentury CzechInvest

Z důvodu větší přehlednosti webových stránek agentury CzechInvest byla vytvořena nová složka „Žádost o platbu v OPPIhttp://www.czechinvest.org/zadost-o-platbu-v-oppi, kam byly přesunuty veškeré dokumenty  a informace týkající se právě Žádostí o platbu.  Tyto dokumenty byly dříve k nalezení ve složce „Společné přílohy dotačních programů  OPPIhttp://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi.


 

Kalendář akcí

17. 6. 2010 Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI“.

 •  Termín konání: 17. 6. 2010
 • Místo konání: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.korinkova@czechinvest.org, a to nejpozději do 11. 6. 2010.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

22. 6. 2010 Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI – zaměřeno na mzdové náklady – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI – zaměřeno na mzdové náklady“.

 • Termín konání: 22. 6. 2010
 •  Místo konání: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.korinkova@czechinvest.org, a to nejpozději do 15. 6. 2010.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

22. – 24. 6. 2010 Poslední šance, aneb jak využít dotací při implementaci nového IS – Praha, Olomouc

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem „Poslední šance, aneb jak využít dotací při implementaci nového IS“.

 • Termín konání: 22.6.2010 (Praha) a 24.6.2010 (Olomouc)

Registrovat se můžete na www.melzer.cz/cz/registracenebo telefonicky na čísle +420 588 500 111.

Více informací v pozvánce.

22. 6. 2010 Metodická pravidla OPPI – Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Metodická pravidla OPPI“.

 • Termín konání: 22. 6. 2010
 • Místo konání: regionální kancelář Agentury CzechInvest v Plzni, Vědeckotechnický park Plzeň, budova A, Teslova 3, Plzeň

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.paskova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 378 056 630.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

23. 6. 2010 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 23. 6. 2010
 •  Místo konání: regionální kancelář Agentury CzechInvest v Plzni, Vědeckotechnický park Plzeň, budova A, Teslova 3, Plzeň

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.paskova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 378 056 630.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.


 

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.