Business and Investment Development Agency

News

Czech Business Properties 01/2007

Czech Business Properties Newsletter

23.02.2007
Czech Business Properties 01/2007

Obsah:

  • Rok 2006 na trhu průmyslových nemovitostí
  • Brownfieldy jako významné investiční příležitosti
  • Dotace na výstavbu podnikatelských nemovitostí
  • Stav podnikatelských nemovitostí v krajích


Kontakt:

Tel.: 296 342 551
Fax: 296 342 552
E-mail: regiony@czechinvest.org

 


Content:

  • 2006 in the industrial properties market
  • Brownfields as significant investment opportunities
  • Grants for construction of business properties
  • Status of business properties in regions
  • Events

We look forward to your suggestions for improvement or addition, please contact: regions@czechinvest.org.