Business and Investment Development Agency

Conference to Support Young Innovators

Event

Conference to Support Young Innovators

2014-10-16 00:00:00 2014-10-16 23:59:59 Europe/Prague Conference to Support Young Innovators Prague test@czechinvest.cz
16 Oct 2014
00:00 - 23:59
Prague

Prague

Projekt InoPlaCe - Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe je zaměřený na podporu rozvoje služeb pro mladé inovátory.

Témata prezentovaná na konferenci:

  • Prezentace vybraných poskytovatelů podpůrných služeb pro mladé inovátory a dalších podpůrných institucí (Národní klastrová asociace, CzechInvest, Technologické centrum AV ČR, BIC R&D, s.r.o.);
  • Mezinárodní kontext a trendy v podpoře mladých inovátorů;
  • Podpora mladých inovátorů ve vybraných regionech střední Evropy;
  • Aktivity a výsledky projektu InoPlaCe.

Konference je určena pro mladé inovátory (studenty, vědce, začínající podnikatele), startupy, poskytovatele služeb, širokou odbornou veřejnost a tvůrce politik zabývající se oblastí podpory rozvoje podnikání, podpory vědy a výzkumu, apod.

Účast na konferenci je zdarma. Více informací v přiložené pozvánce.

InoPlaCe project - Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe is aimed at supporting the development of services for young innovators.

Topics presented at the conference:

  • Selected providers` presentations of supporting services for young innovators and other supporting institutions (National Cluster Association, CzechInvest, Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, BIC R&D, Ltd.)
  • International context and trends in supporting young innovators;
  • Support for young innovators in selected regions of Central Europe;
  • Activities and results of the InoPlaCe project.

The conference is intended for young innovators (students, researchers, start-ups), service providers, professional public and policy makers engaged in the support areas of business development, promotion of science and research, etc.

Participation in the conference is free of charge. Further information available in attachment.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}