Business and Investment Development Agency

Technology Day on Research, Development & Innovation

Event

Technology Day on Research, Development & Innovation

2009-10-19 00:00:00 2009-10-19 23:59:59 Europe/Prague Technology Day on Research, Development & Innovation Prague test@czechinvest.cz
19 Oct 2009
00:00 - 23:59
Prague

Prague

Seminář bude nabízet podnikům, výzkumným institucím a politikům na odborné úrovni přehled o současném výzkumu, vývoji a inovacích v těchto třech zemích: Česká republika, Lucembursko a Belgie s cílem identifikovat a podporovat možnou součinnost. Kromě toho se veřejnými výzkumnými středisky a výzkumnými institucemi nabízí hlubší pohled do vývoje v oblasti pokročilých materiálů, informačních a komunikačních technologií a lékařských věd. Zároveň se představí jejich nejnovější vývoj a naznačí možnosti pro potenciální spolupráci.

Tento seminář se bude konat v Černínském paláci, Loretánské nám. 5, Praha 1-Hradčany dne 19.října 2009.


The seminar will offer companies, research institutions and policy makers an expert level over­view of the current Research, Development and Innovation landscape in the three countries (Czech Republic, Luxembourg and Belgium) in order to identify and foster possible synergies. Furthermore, the public research centres and research institutions will offer a deeper look into the sectorial developments in the fields of Advanced Materials, ICT and Health Sciences, while introducing their latest developments and indicating the potential for cooperation.

This seminar will be held at the Cernin Palace, Loretanské nam. 5, Prague 1-Hradcany on October, 19.

In case of interest please fill in the registration form and return it to the Czech-Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce (more infromation you can find in registration form).

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}