Business and Investment Development Agency

V4 Startups in the Netherlands

Event

V4 Startups in the Netherlands

2014-09-25 00:00:00 2014-09-25 23:59:59 Europe/Prague V4 Startups in the Netherlands Rotterdam, Netherlands test@czechinvest.cz
25 Sep 2014
00:00 - 23:59
Rotterdam, Netherlands

Rotterdam, Netherlands

Agentura CzechInvest a ambasády zemí Visegrádské čtyřky v Nizozemí organizují konferenci V4 Startups in the Netherlands. Setkání se bude konat 25. září 2014 v Erasmus Centre for Entrepreneurship v nizozemském Rotterdamu. Organizátoři chtějí představit inovativní malé a střední podniky ze zemí Visegrádské skupiny v Nizozemí. Z každé země budou vybrány společnosti, které se budou moci následně prezentovat před investory, novináři a start-upovou komunitou. Akce je ideální pro začínající firmy hledající nový kapitál, partnery nebo kontakty v zemích Beneluxu.

Účast na zahraniční konferenci je zdarma, zájemci se mohou registrovat až do 15. září 2014 zde. Start-upy, které se chtějí aktivně prezentovat, se mohou hlásit na tomto odkazu.Více informací o konferenci naleznete na této adrese.

CzechInvest and the embassies of the Visegrad Four countries in the Netherlands are organising the V4 Start-ups in the Netherlands conference, which will take place at the Erasmus Centre for Entrepreneurship in Rotterdam on 25 September 2014. The organisers want to present innovative small and medium-sized enterprises from the Visegrad Four countries in the Netherlands. A company able to present itself to investors, journalists and the start-up community will be selected for each country. The event is ideal for beginning firms seeking new capital, partners and contacts in the Benelux countries.

Participation in the conference will be free of charge. Those interested in attending can register here until 15 September 2014. Start-ups that want to actively present themselves can register via this link. More information about the conference is available here.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}