Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Historie

Historie

Předchůdkyní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest byla Federální agentura pro zahraniční investice FAZI (Federal Agency for Foreign Investment FAFI). Ministerstvo hospodářství Československé republiky ji založilo 1. října 1990 jako součást opatření reagujících na pád komunistického režimu v zemi, které měly zajistit přechod ekonomiky na tržní principy, její otevření, navázaní vazeb na celosvětové trhy a její celkovou modernizaci. To vyžadovalo značný příliv zahraničního kapitálu a účinnou podporu ze strany státních orgánů.

S rozdělením Československa na Českou a Slovenskou republiku FAZI zanikla a 1. listopadu 1992 je při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR zřízena příspěvková organizace Česká agentura pro zahraniční investice CzechInvest. Jejím ustanovením a řízením byl pověřen Josef Lébl, který působil již ve FAZI. V roce 1993 má agentura 11 pracovníků.

CzechInvest začíná do Česka dojednávat první zahraniční investice. V roce 1993 si „na své konto připisuje“ první dvě úspěšně dojednané investice za 361 milion korun. O pět let později, v roce 1998, to je již celkem 41 investic za 40 miliard korun. CzechInvest do Česka přivádí americkou Johnson Controls, japonský Panasonic AVC, německou Hella – Behr, je u vstupu německého Volkswagenu do Škoda Auto. Vynikající výsledky agentury oceňuje v letech 2000 a 2001 dvakrát po sobě i prestižní britská instituce Corporate Location. CzechInvestu uděluji titul „Nejlepší investiční agentura v Evropě“.

S narůstající agendou se zvyšuje i počet pracovníků agentury, v roce 2002 jich pro CzechInvest pracuje již přes 60. Postupně se také stěhuje. Z původního sídla Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v ulici Na Františku přesidluje do druhé ministerské budovy v ulici Politických vězňů. Část pracovníků po jistou dobu působí v kancelářích budovy České tiskové kanceláře v Opletalově ulici. Na přelomu let 1999 a 2000 agentura zakotví v budově ve Štěpánské ulici.

Se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2003 se aktivity CzechInvestu rozšiřují o podporu malého a středního podnikání ze Strukturálních fondů EU. Slučuje se s Agenturou pro rozvoj podnikání ARP a Agenturou pro rozvoj průmyslu CzechIndustry. Dne 2. ledna 2004 vzniká Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

V prvních letech nového milénia do Česka s podporou CzechInvestu vstupují další zahraniční investoři zvučných jmen: Panasonic AS, TPCA, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, Accenture, Mölnlycke, Foxconn, Toyoda Gosei, Denso, Honeywell, Continental, Robert Bosch, Siemens a mnozí další.
V roce 2015 má CzechInvest „na svém kontě“ již 1 628 dojednaných investic za téměř 896 miliard korun. Pracuje pro něj již 263 lidí.

O rok později se vlivem legislativních změn od CzechInvestu odděluje sekce spravující podporu malých a středních podnikatelů ze Strukturálních fondů EU, a k 1. červnu 2016 tak vzniká nová Agentura pro podnikání a inovace API. CzechInvest se tak vlastně vrací ke svému původnímu účelu – podpoře zahraničních a tuzemských investic.

V roce 2022 slaví Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 30 let od svého založení. Výše dojednaných investic se blíží 1 bilionu korun.

V čele agentury CzechInvest

Roky Jméno
11/1992–3/1993 Ing. Josef Lébl, pověřen založením a řízením
4/1993–9/1999 Ing. Arch. Jan Ámos Havelka, generální ředitel
10/1999 Ing. Hana Chlebná, pověřena řízením
11/1999–8/2004 Ing. Martin Jahn MBA, generální ředitel
8/2004–11/2005 Ing. Radomír Novák, generální ředitel
12/2005–4/2007 Ing. Tomáš Hruda, generální ředitel
4/2007–10/2007 Ing. Roman Čermák, generální ředitel
11/2007–8/2010 Ing. Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka
9/2010–8/2012 Ing. Miroslav Křížek, generální ředitel
8/2012–8/2013 Ing. Petr Očko, Ph.D, pověřen řízením
8/2013–2/2014 Ing. Marian Piecha, Ph.D, LLM, generální ředitel
2/2014–10/2014 Ing. Ondřej Votruba, pověřen řízením
10/2014–1/2018 Mgr. Ing. Karel Kučera, generální ředitel
1/2018–3/2018 Bc. Jan Urban, pověřen řízením
3/2018–6/2019 Ing. Silvana Jirotková, generální ředitelka
7/2019–4/2022 Ing. Patrik Reichl, MBA, generální ředitel
5/2022–4/2024 Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřen řízením
od 4/2024 Mgr. Ing. Jan Michal, generální ředitel
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}