Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Podpora podnikavosti

Podpora podnikavosti

Co je to podnikavost?

Podnikavost je schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. Je to soubor znalostí, dovedností a postojů, jejichž osvojení vyžaduje trénink a dostatek zkušeností. Proto je prioritou výchovy k podnikavosti praktická zkušenost s realizací aktivit a projektů. Výchova k podnikavosti probíhá napříč všemi typy a stupni škol a napříč předměty, a to efektivním propojováním formálního a neformálního vzdělávání, ve spolupráci školy s organizacemi i firmami. Podnikavost není totéž, co podnikání, ale pro úspěšné podnikání je důležitá.

EntreComp rozlišuje tři oblasti kompetencí: 1. nápady a příležitosti, 2. zdroje a 3. do akce a v nich patnáct kompetencí, které dohromady tvoří mindset podnikavého myšlení. Najdeme mezi nimi například tvořivost, plánování a řízení, přebírání iniciativy, učení se skrz zkušenost nebo mobilizaci zdrojů a ostatních. Tyto kompetence mohou být mapovány od základní úrovně až po expertní, rámec je proto využitelný pro všechny schopnosti.

Jaká je situace u nás?

Podnikání je klíčovým prvkem ekonomického rozvoje a udržitelnosti v každé moderní společnosti a samozřejmě i u nás nabízí podnikání mnoho příležitostí k tvorbě pracovních míst, inovacím a rozvoji konkurenceschopného průmyslu. Ovšem bez dostatečné podpory a motivace zejména pro mladé lidi může být tento potenciál ztracen.

Česká společnost má díky svému historickému vývoji k podnikání a podnikavosti výrazně „vlažnější“ postoj, než je běžné v západní Evropě a USA. Za minulého režimu byla podpora kompetencí směrem k podpoře podnikavosti vyloženě nežádoucí a v 90. letech získalo slovo „podnikatel“ negativní konotaci. Tato kombinace způsobuje, že naprostá většina studentů v Česku nezvažuje podnikání jako svoji budoucnost.

Co má za cíl projekt Podpora podnikavosti?

Cílem projektu je podpořit podnikavost, podnikání a úspěšné zakládání nových podniků v celém Česku, a to prostřednictvím osvětových aktivit, které zajistí motivaci a podporu k zahájení podnikání. Akce budou cíleny zejména na studenty, začínající podnikatele a veřejnost.

Projekt je zaměřen zejména na středoškolské studenty, které chce nejen informovat ale také aktivně zapojit do procesu učení a rozvoje. Právě studenti představují budoucí kreativní generaci podnikatelů, inovátorů a vedoucích pracovníků, kteří přinesou nové myšlenky, inovace a podnikatelské iniciativy.

Rozvoj podnikavosti zahrnuje také rozvoj soft skills, komunikačních dovedností a schopnosti kritického myšlení. Chceme skrze zajímavé a interaktivní aktivity podpořit rozvoj komplexních dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěch nejen v podnikatelském světě, ale i v každodenním životě. Základem úspěšné podnikatelské kultury je totiž nejen odvaha riskovat, ale také schopnost učit se z neúspěchů a adaptovat se na měnící se podmínky.

Jak to bude vypadat v praxi?

Projekt tvoří 4 klíčové aktivity osvětového a vzdělávacího charakteru realizované na celém území Česka. Většina akcí proběhne v regionech a postupně na ně budou navazovat tematické a celonárodní aktivity. Začít v regionech vnímáme jako důležitý krok, protože právě regionální úroveň tvoří základnu pro pokročilejší navazující aktivity.

Celonárodní aktivity realizujeme ve spolupráci s Asociací Podnikavé Česko a jejími členy, kteří mají s podobnými aktivitami již zkušenost: MŮŽEŠ PODNIKAT, JA Czech (Junior Achievement), DEX Innovation centre, Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání.

Tato akce je realizována v rámci projektu Podpora podnikavosti č. 2422000002, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z rozpočtu EU Nástroje pro oživení a odolnost.

Výše podpory je v tomto projektu vyčíslena na 14 256 170 Kč. Vedle prostředků z RRF poskytne CzechInvest podporu na úhradu DPH ve výši 1 480 009 Kč.

Gabriela JägerováKoordinátorka pro projekt NPO - Podpora podnikavosti+420 725 978 142gabriela.jagerova@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}