Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

České Budějovice

Regionální kancelář České Budějovice

  • poskytujeme informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultujeme se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáháme firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu
  • spolupracujeme se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
  • realizujeme semináře

Poslední novinky

Kontakty

Radka Rajnochováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 943Radka.Rajnochova@czechinvest.org
Eva Simotováregionální projektová manažerka+420 296 342 946Eva.Simotova@czechinvest.org

Reference

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás důležitým partnerem a poradcem pro navazování spolupráce se subjekty z průmyslu a zemědělství v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ing. Petr Maršík, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Evropský region Dunaj-Vltava

Kancelář CzechInvestu v Českých Budějovicích je pro Evropský region Dunaj-Vltava kompetentním partnerem v rámci přeshraniční česko-bavorské spolupráce v oblasti ekonomiky.

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA, Evropský region Dunaj-Vltava
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás strategickým partnerem a významným poradcem pro spolupráci s malými a středními podniky v regionu a současně i spolupracujícím subjektem při realizaci některých projektů. Věřím, že takto nastavená spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. František Mlčák, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Partneři