Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Siemens

Siemens

Siemens patří ve světě technologických gigantů ke špičce. S CzechInvestem úspěšně expanduje i v Česku

Realizujeme to, na čem záleží. Hlavní hodnota firmy Siemens a myšlenka, která v sobě nese pohled do budoucího světa inovací a technologií. Společnost patří v České republice mezi největší technologické firmy a již přes sto třicet let je nedílnou součástí tuzemského průmyslu. Také díky agentuře CzechInvest může posilovat inovační potenciál Česka, tvořit pracovní místa a zvyšovat kvalifikaci pracovních sil.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který více než sto sedmdesát let reprezentuje význam slov jako kvalita, inovace a spolehlivost. V České republice dlouhodobě přispívá k zajištění ekonomické prosperity a cílí na zlepšování kvality života a životního prostřední. Společnost zde také poskytuje téměř jedenáct tisíc pracovních pozic, čímž se v tuzemsku řadí mezi nevětší zaměstnavatele.

Firma se ve své činnosti zaměřuje na průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov.

Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu zdravotnických technologií a kolejové dopravy, zatímco Siemens Energy je zaměřený na oblast výroby elektrické energie.

Jako partner poskytující nejmodernější technologie pro automatizaci a digitalizaci diskrétního a procesního průmyslu pomáhá Siemens plně využít potenciál spojený s digitální transformací. Podnikům všech velikostí nabízí produkty, řešení a služby pro integraci a digitalizaci celého hodnotového řetězce za využití špičkových technologií, jako je umělá inteligence, edge computing, digitální dvojče, průmyslová síť 5G, autonomní manipulační systémy, blockchain nebo aditivní výroba.

Ve světě se společnost aktuálně věnuje například těmto inovativním projektům:
 

  • privátní 5G síť na německém výstavišti Deutsche Messe
  • nový řídicí systém pro energetickou distribuční síť ve Švédsku
  • první vysokorychlostní železniční systém v Egyptě
  • dobíjející infrastruktura pro elektrobusy Rampini v italském Janově
  • energetický most spojující Krétu s pevninským Řeckem

 Jedním z cílů, na které se společnost zaměřuje, je i vylepšení způsobu, jakým žijeme a pracujeme a zajištění vyšší účinnosti a udržitelnosti. Tyto vize se uskutečňují skrze chytré propojení energetických systémů a budov. Integrace softwaru a hardwaru, produktů a systémů vede ke zvyšování inteligence infrastruktury, zlepšení její reaktivity a odpovědnosti. Oblastí, do kterých firma tyto procesy směřuje, je mnoho. Patří mezi ně například řešení chytrých budov a chytrých energetických sítí, infrastruktura pro elektrická vozidla nebo mikrosítě.

V České republice Siemens provozuje celkem sedm výrobních závodů, které produkují elektromotory různých osových výšek, generátory, přípojnicové systémy, motory s převodovkou, nízkonapěťovou spínací techniku a jištění elektrických obvodů. Výše exportu v České republice přesahuje polovinu celkového obratu.

Firma Siemens také v Praze a Ostravě provozuje centra sdílených služeb (Global Business Services), kde po více než dvacet let zajišťuje inovace, návrhy, transformaci a účinné poskytování služeb pro jednotky Siemens z celého světa i externí zákazníky. Součástí nabídky je pestrá škála služeb v nejrůznějších oblastech:

  • oblast nákupu a účetnictví
  • oblast lidských zdrojů
  • podpora prodeje a marketingu
  • řízení projektů
  • inženýring

Díky technologiím, jako je řízení obchodních procesů, robotická automatizace procesů, umělá inteligence nebo datová analytika, jsou Centra sdílených služeb hnací silou v oblasti automatizace obchodních procesů a digitální transformace pro celý koncern Siemens ve světě.

Česká republika je pro Siemens také podstatným partnerem v oblasti vývoje. Již dávno neplatí, že by se jednalo pouze o kvalitní výrobní základnu. Siemens má v Česku celkem osm vývojových center, deset kompetenčních center s globální působností a vlastní vývojová oddělení mají i všechny výrobní závody. Díky nim společnost podporuje vzdělávání, výzkum a vývoj ve všech českých regionech, ve kterých firma působí. V této oblasti je významná také spolupráce se středními a vysokými školami, ať už formou společných výzkumných a vývojových projektů, stáží a stipendií, poskytováním vybavení pro učebny a laboratoře, nebo také realizací přednášek a vedení absolventských prací.Motivací je mladým výzkumníkům také Cena Wernera von Siemense, kterou bylo během dvaceti tří let odměněno více než čtyři sta studentů, pedagogů a mladých vědců. Jejich úspěch byl oceněn odměnami blížící se sumě čtrnácti milionů korun. V neposlední řadě je Siemens spoluzakladatelem Národního centra Průmyslu 4.0, které účinně propojuje akademický svět se světem podnikatelským. Výzkumníci, studenti ale i zástupci zejména malých a středních firem zde mají možnost v reálných podmínkách testovat a dále rozvíjet využití digitálních technologií ve výrobě.

Významná je také spolupráce firmy Siemens s městy a neziskovým sektorem. Ve městech společnost podporuje rozvoj chytré infrastruktury, jako jsou chytré budovy, chytré energetické sítě nebo moderní dopravní řešení. K zefektivnění spolupráce s neziskovým sektorem byl zřízen Siemens Fond pomoci, který za třináct let svého fungování podpořil na tři sta šedesát dva projektů českých neziskových organizací.

CzechInvest a Siemens

Agentura CzechInvest je společnosti Siemens dlouholetým partnerem v oblasti vyhledávání nejvhodnějších nástrojů vedoucích k dlouhodobému rozvoji, a to zejména v oblasti nových
pracovních sil do sdílených služeb nebo výzkumu a vývoje. Celkem je s aktivitami firmy v České republice spojeno více jak třicet pět tisíc pracovních míst, což je jeden z výsledků spolupráce s českými dodavateli. Ti jsou aktivní v celé šíři průmyslu a služeb. CzechInvest firmě dále poskytuje poradenství v oblasti čerpání investičních podpor a podpor v rámci operačních programů. „Výroba se digitalizuje a automatizuje. Svět hledá rychlá, účinná a flexibilní řešení za pomoci moderních technologií. V Česku máme silnou industriální tradici, šikovné mozky i ruce a umíme hledat nová řešení. Otevírají se pro nás v těchto odvětvích velké příležitosti. A k jejich uskutečnění potřebujeme tak silné partnery jako je právě Siemens,“ zmiňuje ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Společnost Siemens čerpá dotace především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ). V rámci výzev OP PIK předložila společnost v letech 2015–2021 ke schválení deset velkých investičních i neinvestičních projektů, a to v rámci výzev programů podpory Inovace, Aplikace, Úspory energie či ICT a sdílené služby. Všechny projekty byly schváleny, realizovány, popřípadě jsou ještě v realizaci nebo v době udržitelnosti.

}