Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Brno

Brno

Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je svou rozlohou i počtem necelých 1,2 milionu obyvatel čtvrtým největším krajem České republiky. Vyznačuje se významným ekonomickým potenciálem, na výši celostátního HDP se podílí více než jednou desetinou (ČSÚ, 2018). Z hlediska hospodářské výkonnosti a situace na lokálním trhu práce existují v kraji velké vnitřní rozdíly. Celková výkonnost se opírá zejména o hospodářskou sílu Brna a jeho širšího okolí.

Více informací

Vzhledem k průmyslové tradici regionu zde má stále dominantní postavení zejména zpracovatelský průmysl. Převládá strojírenství (KRÁLOVOPOLSKÁ, společnosti skupiny ZKL, Zetor, ČDK Blansko a.s., ABB s.r.o), elektrotechnický a elektronický průmysl (Thermo Fisher Scientific, TESCAN Brno, Siemens, odštěpný závod Industrial Turbomachinery, Siemens Electric Machines). Tato odvětví spolu s navazujícím kovodělným průmyslem tvoří 20 procent soukromé sféry krajské ekonomiky (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, 2014).

V posledních letech dochází v kraji, především však v Brně, k dynamickému rozvoji oboru informačních technologií. Významná část IT firem, jako například Y Soft Corporation, Red Hat Czech a SolarWinds Czech, se specializuje na vývoj podnikového softwaru a oblast informační bezpečnosti. Propojení IT sektoru s tradiční průmyslovou specializací kraje vytváří příznivé prostředí pro rozvoj nejmodernějších technologií. Pochází odsud také světoznámá antivirová firma Avast Software.

K tradičním odvětvím, zejména pak v jižních oblastech regionu, se řadí zemědělství (vinařství, ovocnářství a zelinářství). Téměř 60 procent celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, na které se nachází více než 90 procent plochy tuzemských vinic. Ty představují významný hnací motor ekonomiky především na Znojemsku (ZNOVÍN ZNOJMO, Vinařství LAHOFER, Vinné sklepy Lechovice) a Břeclavsku (Vinařství U Kapličky).

Moravská metropole Brno je nejen ekonomickým a kulturním centrem kraje, ale také významným centrem vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací. V rámci celorepublikového srovnání má největší poměr studentů vysokých škol k celkovému počtu obyvatel (Statutární město Brno, 2017). Co se přítomnosti a rozsahu výzkumných zařízení týče, zaujímá Brno druhé místo hned po Praze.

Ve městě i kraji sídlí řada vědecko-výzkumných center mezinárodního významu (CEITEC – Středoevropský technologický institut, FNUSA-ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny). Své výzkumné kapacity sem navíc přesouvají tuzemské i přední světové firmy. Příkladem je firma Honeywell, která do Brna umístila své globální vývojové centrum. Jeho největší část tvoří průmyslový výzkum a vývoj v oblasti technologií pro letectví a dopravní systémy.

V Jihomoravském kraji se nachází také několik pracovišť Akademie věd ČR, vědecko-technické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory. Ty poskytují zázemí pro rozvoj vyspělých i začínajících firem, a to včetně inovativních start-upů.

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Holandská 3
639 00 Brno

 

Kontakty

Vít Čermákředitel regionální kanceláře+420 296 342 442; +420 727 876 566vit.cermak@czechinvest.org
Helena Tomalováregionální projektová manažerka+420 296 342 939; +420 601 130 443helena.tomalova@czechinvest.org

Reference

EXTRIBO s.r.o.

S brněnskou regionální kanceláří CzechInvestu spolupracujeme již od založení naší společnosti a věříme, že ještě dlouho budeme. Naše spolupráce začala výčtem všeho, s čím nám může CzechInvest pomoci. Následně jsme se představili my a poté hledali průsečíky toho, co je pro nás přínosné. Oceňujeme velmi vysoký standard služeb a férový partnerský vztah, který jsme společně nastavili. Všem podnikatelům doporučuji si se zástupcem této agentury sednout a pobavit se o možné spolupráci, s prázdnou rozhodně neodejdete.

Jáchym Důjka, EXTRIBO s.r.o.
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás dlouhodobým spolehlivým partnerem v oblasti podpory podnikání, mapování brownfieldových lokalit a podnikatelských nemovitostí a péči o investory v našem kraji. V současné době intenzivně spolupracujeme zejména na pasportizaci podnikatelské prostředí a společnými silami se snažíme podpořit hospodářský rozvoj regionů jižní Moravy.

JUDr. Vladimír Gašpar, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies