Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz. V 1. pololetí 2022 byl nabízen níže uvedený majetek:

Předmět převodu Počet položek - ks Pořizovací cena Zůstatková úč. Cena Datum uzavření smlouvy Vyřazení z ev. majetku Státní organizace, na kterou byl majetek převeden
Drobný hmotný majetek (trezor) 1 4 630,- Kč 0,00 Kč 29. 04. 2022 09. 05. 2022 Agentura CzechTrade

Majetek byl převeden bezplatně.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}