Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz.

Ve 2. pololetí 2023 byl nabízen níže uvedený majetek:

Předmět převodu Počet položek - ks Pořizovací cena Zůstatková úč. cena k datu vyřazení Datum uzavření smlouvy Vyřazení z ev. majetku Subjekt přebírající majetek
kancelářské vybavení 19 46 385,70 Kč 0,00 Kč 04.07.2023 28.07.2023 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
mobilní klimatizace 21 236 455,00 Kč 0,00 Kč x 09.10.2023 Nabídnuto - bez zájmu - následná likvidace
regálové sestavy 5 592 053,10 Kč 36 209,02 Kč 17.08.2023 09.10.2023 ČR - Vězeňská služba České republiky
automobily značky Škoda 5 2 474 968,00 Kč 20 375,51 Kč podzim 2023 cca únor 2024 Policie ČR

Majetek byl přebírajícím subjektům převeden bezúplatně.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}