Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Obecné informace o trhu

Obecné informace o trhu

Trh industriálních nemovitostí v České republice

Vývoj na trhu nemovitostí v Česku z hlediska industriálních nemovitostí a projektů agentury CzechInvest

Trh podnikatelských nemovitostí v České republice zažívá období růstu hnaného především důvěrou v sílu domácí ekonomiky. Tento růst má podle expertů pokračovat i v roce 2018, což z České republiky dělá předního hráče v regionu střední a východní Evropy co se objemu investic do podnikatelských nemovitostí týče. Předními faktory růstu jsou především hospodářská a politická stabilita, bezpečnost, poloha, rozvinutá logistická infrastruktura v návaznosti na jednotný evropský trh a v neposlední řadě také silná průmyslová tradice a kvalita pracovní síly. Všechny tyto aspekty se klíčovým způsobem podílejí na ekonomickém růstu země a odráží se i na trhu industriálních nemovitostí. Investice do podnikatelských nemovitostí za rok 2017 mají přesáhnout částku 3 miliardy eur.

V oblasti průmyslových zón a k nájmu či prodeji připravených výrobních prostor trh podnikatelských nemovitostí v České republice stále nabízí potenciál. To samozřejmě vyžaduje, aby developeři stavěli výrobní haly na spekulativní bázi nebo alespoň připravovali projekty do fáze stavebního povolení. V rámci státem podpořených průmyslových zón se obsazenost pohybuje na hranici 80 procent a poptávka po připravených pozemcích pro průmysl stále roste. Potenciál k růstu tradičně nabízejí zejména regiony s vyšší nezaměstnaností v západních Čechách a v Moravskoslezském kraji, ale i menší oblasti, kde obyvatelé musí každodenně dojíždět za prací na dlouhé vzdálenosti, nebo kde mzda nedosahuje republikového průměru. Takové oblasti se nacházejí zejména v Pardubickém, Jihočeském, Olomouckém, Zlínském kraji a Kraji Vysočina. Spolu se stoupající cenou půdy bude v rámci přípravy ploch a nemovitostí vhodných pro průmysl a podnikání vzrůstat i význam regenerace brownfieldů.

Agentura CzechInvest eviduje poptávky po podnikatelských nemovitostech pro umístění investic z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických center a center vědy a výzkumu ve čtyřech kategoriích. Jedná se o poptávky po průmyslových pozemcích, výrobních halách, kancelářských prostorech a brownfieldech. Celkem CzechInvest ročně řeší víc než dvě stovky poptávek, přičemž toto číslo za uplynulé tři roky stoupá. Ačkoliv zdaleka nezahrnuje celý trh, dokládá současný převládající trend obecného zájmu investorů o podnikatelské nemovitosti v České republice.

V rámci stojících podnikatelských nemovitostí pro zpracovatelský průmysl jsou nejvíce poptávány haly o rozloze od 5 000 do 10 000 metrů čtverečních. V případě pozemků určených k prodeji pro výstavu závodu se poptávaná rozloha pohybuje nejčastěji od 3 do 5 ha. Zajímavý segment pak představují investoři, kteří poptávají více než 20 ha investičně připravené plochy. Výjimkou nejsou ani projekty požadující rozlohu přesahující 50 ha. Podle statistik agentury CzechInvest tato skupina není velká – ročně se jedná o řádově desítku takových projektů – je však nepochybně významná. Vedle rozlohy plochy kladou investoři zvýšené požadavky také na pracovní sílu a dopravní infrastrukturu. Většina takových investorů pak spadá do kategorie strategické investice. Nezbytným předpokladem pro získání takového investora je pak připravenost a vybavenost průmyslové zóny.

CzechInvest usiluje o uspokojení rostoucí poptávky po podnikatelských nemovitostech i zlepšení jejich nabídky, proto spolupracuje s veřejnými subjekty, jako jsou municipality a kraje, i soukromými developery. S investory konzultuje jejich záměry a požadavky a pomáhá zprostředkovat finanční podporu pro výstavbu, rekonstrukci a regeneraci průmyslových zón, brownfieldů a výrobních hal z veřejných zdrojů.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}