Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Obecné informace o trhu

Obecné informace o trhu

Trh industriálních nemovitostí v České republice

Vývoj na trhu nemovitostí v Česku z hlediska industriálních nemovitostí a projektů agentury CzechInvest

Situace na českém trhu podnikatelských nemovitostí byla v roce 2022 relativně stabilní, a to navzdory mnoha makroekonomickým a politickým výzvám. Válečný konflikt na Ukrajině, dvouciferná inflace, vysoké ceny energií, stavebních materiálů i dopravy nebo tlak na soulad investičních projektů s pravidly ESG. To všechno vneslo na trh určitou míru nejistoty, která měla vliv na rozhodování investorů i developerů a vedla k postupnému poklesu čisté poptávky.  

Celková plocha průmyslových prostor k pronájmu v ČR překonala v roce 2022 magickou hranici 10 milionů metrů čtverečních. Celkem bylo v roce 2022 dodáno na trh 1 006 869 m2. I přes zvýšenou nabídku nových průmyslových hal a skladů se míra neobsazenosti pohybovala kolem 1 %. Jinými slovy, sklady a haly jsou téměř všude plné. Pozemků vhodných k průmyslové výstavbě je taktéž relativně málo. Nájemné za průmyslové prostory se proto zvýšilo z přibližně 5,0 EUR/m2/měsíc na více než 7,0 EUR/m2/měsíc.

Nedostatek nabídky na trhu industriálních nemovitostí i vysoké ceny nájmů vedly investory k přesunu pozornosti z tradičních průmyslových center více do regionů. Velmi výrazně vzrostl také zájem o brownfieldy. U našich klientů jsme zaznamenali zvýšení zájmu až na 51 % poptávek. To znamená, že více než polovina investorů zvažovala lokalizaci svého projektu na brownfieldu.

Agentura CzechInvest eviduje poptávky po podnikatelských nemovitostech pro umístění investic z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických center a center vědy a výzkumu. Pro naše klienty, kterými jsou typicky expandující tuzemské společnosti a zahraniční investoři s vyšší přidanou hodnotou, ročně řešíme více než stovku nabídek nemovitostí. V roce 2022 jsme zpracovali celkem 129 nabídek, v nichž jsme investorům představili celkem 677 podnikatelských lokalit. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali pokles v počtu nabídek o 9 %, což souvisí s všeobecným trendem mírně klesající poptávky po nemovitostech v Česku, který je ovlivněn celkově nižším objemem investic v regionu střední a východní Evropy.  

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}