Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Zlín

Zlín

Regionální kancelář pro Zlínský kraj

Zlínský kraj je svou rozlohou čtvrtým nejmenším krajem České republiky. Sousedí s Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským krajem, na východě pak se Slovenskem. Aktuálně zde žije téměř 583 tisíc obyvatel, více než 65 procent jich je v ekonomicky aktivním věku (ČSÚ, 2018).

Více informací

Ve Zlínském kraji sídlí designové firmy, jejichž výrobky se vyvážejí do celého světa (TON, mmcité +, TESCOMA, egoé, KOMA MODULAR, ROBE lighting), region je však zároveň tradičně průmyslový. V minulosti se stal sídlem globálně konkurenceschopných podniků v plastikářském a gumárenském průmyslu, mezi nejznámější patří Fatra, a.s. a Continental Barum. Důležitou roli hraje také strojírenský průmysl s firmami jako Slovácké strojírny a MESIT holding.

Neméně významný je i letecký (Aircraft Industries), zbrojařský (Česká zbrojovka) a chemický průmysl (DEZA). Další zavedené firmy patří do oblastí dřevozpracujícího průmyslu, elektrotechniky (ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC) a sklářství. Za zmínku stojí rovněž potravinářské podniky MP Krásno a Hamé.

Infrastruktura pro podnikatele disponuje širokou nabídkou podnikatelských zón, průmyslových a administrativních nemovitostí včetně brownfieldů. Nejvíce se jich nachází na Kroměřížsku a Zlínsku, konkrétně pak v Holešově a Valašských Kloboukách. Největší využitelnou, pro investiční výstavbu připravenou plochou je strategická průmyslová zóna Holešov o rozloze 360 ha a vybudovanými inženýrskými sítěmi.

Institucionální zázemí pro oblast výzkumu a vývoje zajišťuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další výzkumná pracoviště. Jedním z nich je Centrum polymerních systémů, které aktivně působí ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracování plastů, pryží a materiálového inženýrství. Na rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie se specializuje Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech). Mezi inovační lídry lze zařadit společnosti Avex Steel Products, MESIT asd, TNS SERVIS, Austin Detonator či 5M.

V kraji působí etablované poradenské společnosti, síť podnikatelských inkubátorů a vědecko-technických parků. Zlínský kraj disponuje rozsáhlou inovační a podpůrnou podnikatelskou infrastrukturou. Činné jsou také klastrové iniciativy, například Plastikářský klastr, Moravský letecký klastr nebo Zlínský kreativní klastr, který se zaměřuje na kreativní průmysly.

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
760 01 Zlín


Kontakty

Lenka Kalužováředitelka regionální kanceláře+420 725 721 329Lenka.Kaluzova@czechinvest.org
Adéla Kattauerováregionální projektová manažerka+420 602 378 173Adela.Kattauerova@czechinvest.org
Magdalena Dubovskáregionální koordinátorka TI+420 724 371 734Magdalena.Dubovska@czechinvest.org

Katalog firem Zlínského kraje

Reference

LAJK PACK s.r.o.

CzechInvest a jeho regionální kanceláře jsou naprosto zásadní organizací pro úspěšný vstup začínajícího podnikatele na trh. Pracovníci zlínské regionální kanceláře CzechInvestu jsou skvělými rádci, pomocníky a též motivátory. Vyzdvihnout se musí především osobní přístup všech zúčastněných, vždy pozitivní naladění, ochota a v podstatě nepřetržitá dostupnost pro veškeré dotazy. Neuvěřitelná informační základna, rozsáhlá síť kontaktů ve státní i podnikatelské sféře a schopnost vždy navrhnout řešení na individuální aktuální stav rozvoje podnikatelského subjektu, to je naprosto obdivuhodné! Děkuji celému zlínskému týmu a vůbec celé agentuře za veškerou pomoc, rady, bezvadnou organizaci přínosných seminářů a čas strávený dosud (a doufejme i v budoucnu) s naší malou rodinnou firmou. Zkušenost s kterýmkoliv pracovníkem CzechInvestu byla doposud vždy skvělá, jen tak dál!

Ing. Lucie Krčmová, LAJK PACK s.r.o.
Senátor Parlamentu ČR a starosta města Uherský Brod

Velmi oceňuji aktivitu agentury CzechInvest směrem k podpoře podnikatelů, ale také snahu informovat studenty o aktuální situaci na trhu práce s výhledem a potencionálními možnostmi zaměstnanosti u klíčových podniků ve Zlínském kraji. Velký přínos CzechInvestu vidím především v jeho osobním přístupu, se kterým naše podnikatelské prostředí v regionu posouvá dál. Bylo mi ctí s touto agenturou spolupracovat při předávání důležitých informací podnikatelům a výchovným poradcům základních škol našeho regionu.

Ing. Patrik Kunčar, Senátor Parlamentu ČR a starosta města Uherský Brod
Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.

Město Valašské Klobouky a jím založené Valašskokloboucké podnikatelské centrum se snaží podporovat podnikatelský sektor. K tomu využívá zejména odbornou instituci za tímto účelem zřízenou, kterou je CzechInvest. Díky partnerské spolupráci se nám daří podchycovat a podporovat začínající podnikatele a nasměrovat je v jejich provozních problémech zejména finanční povahy. Pokročilejším podnikatelům pomáháme zprostředkovat partnerskou a odbornou spolupráci například s akademickým sektorem, která jim umožňuje získat konkurenční výhodu na trhu. Dále rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti firem v našem regionu a pořádáme partnersky odborné a společenské akce jako je Business Dinner a veletrh zaměstnanosti. Hlavním přínosem regionální kanceláře CzechInvestu pro náš rozvoj je určitě individuální přístup a přizpůsobení se tempu, kterým jsme schopni naše město v podpoře podnikatelského prostředí posouvat dál.

Ing. Petr Kozel, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}