Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl

Jste malý podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 20 Ano
Státem podporovaný region 10 Ano

Míra podpory

Pro malý podnik je procentuální míra podpory 40-60 % (dle regionu) ze způsobilých nákladů.

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 70 % nákladů na školení
Zpracovatelský průmysl

 bez omezení
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50 % vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Malý podnik je ten, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste střední podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 40 Ano
Státem podporovaný region 20 Ano

Míra podpory

Pro střední podnik je procentuální míra podpory 30-50 % (dle regionu) ze způsobilých nákladů.

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 60 % nákladů na školení
Zpracovatelský průmysl

 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50 % vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Střední podnik je ten, který zaměstnává mezi 50 a 250 zaměstnanci a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste velký podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty
Rozvinutý region 80 Ano
Státem podporovaný region 40 Ano

Míra podpory

Pro velký podnik je procentuální míra podpory 20-40 % (dle regionu) ze způsobilých nákladů. V případě velkých podniků lze podpořit pouze novou hospodářskou činnost v těchto krajích: Plzeňském, Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Ostatní kraje jsou bez omezení.

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 50 % nákladů na školení
Zpracovatelský průmysl

 bez omezení 
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50 % vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

Velký podnik je ten, který zaměstnává více než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Strategická investice ve výrobě

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč) Min. počet nových pracovních míst Podmínka vyšší přidané hodnoty
Strategická investice ve zpracovatelském průmyslu 2 000 250 Ne

Investiční akce Min. investice do majetku (mil. Kč) Podmínka vyšší přidané hodnoty

CZ NACE​
Oddíly 21 a 26 a skupina 30.3

Podmínka výzkumu a vývoje​
Strategická investice s vysokou technologickou náročností 80/40 Ano - farmaceutické výrobky a přípravky​
- počítače, elektronické a optické přístroje​
- letadla a jejich motory​
- kosmické lodě a související zařízení​
s využitím klíčové technologie


Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 300 nebo 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikace ve výši až 50 % nákladů na školení Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 20 % způsobilých nákladů
Strategická investice ve zpracovatelském průmyslu

 bez omezení
 v případě nezaměstnanosti min. 7,5 % v daném okrese (a zároveň o 50 % vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR), a to za předchozí pololetí

 

Kontaktujte nás

David Pejšekředitel Odboru financování investic+420 725 523 350david.pejsek@czechinvest.org
Markéta DvořákováSpecialista financování investic+420 720 071 302marketa.dvorakova@czechinvest.org
Josef MáraSpecialista financování investic+420 720 966 543josef.mara@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}