Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Jihlava

Jihlava

Regionální kancelář pro Kraj Vysočina

Kraj Vysočina je svou rozlohou pátým největším krajem České republiky. Sousedí s Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským krajem, se kterým zároveň vytváří územní jednotku NUTS II Jihovýchod. Charakterizuje ho členité území, vyšší nadmořská výška, řídké osídlení a řada vodohospodářsky významných vodních ploch. Žije v něm více než půl milionu obyvatel (ČSÚ, 2018).

Více informací

Nachází se uprostřed České republiky a protíná ho dálnice D1, což z něj činí dobře dostupný region. Jeho území je součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín-Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť). Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen své výrobní kapacity, ale v některých případech také výzkum a vývoj (ČSÚ, 2018). K průmyslovým centrům kraje se řadí Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Humpolec či Velké Meziříčí.

Průmysl reprezentují zejména podniky strojírenské a kovodělné (AGROSTROJ Pelhřimov, ŽĎAS, První brněnská strojírna Velká Bíteš, ACO Industries), dřevozpracující (KRONOSPAN CR, Stora Enso Wood Products, Dřevozpracující družstvo Lukavec) a potravinářské (Kostelecké uzeniny, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic).

V regionu působí také několik firem s významným podílem výzkumu a vývoje v oblasti energetiky (I&C Energo, TES, NUVIA). To nepochybně souvisí i s tím, že se v kraji nachází jedna ze dvou jaderných elektráren Česká republiky, Jaderná elektrárna Dukovany.

Důležitou roli hraje i automobilový průmysl. Vedle stávajících výrobců (MOTORPAL) kraj zaujal celou řadu nadnárodních skupin (například Bosch, Automotive Lighting, Valeo, MANN + HUMMEL (CZ), Cooper-Standard Automotive Česká republika).

K tradičním odvětvím se řadí sklářská výroba (CRYSTALITE BOHEMIA, BOHEMIA MACHINE). Z moderních oborů se naopak stále více prosazuje tvorba software (STORMWARE, GORDIC), řešení průmyslové automatizace (DEL, COMPAS automatizace) nebo elektrotechnika (CONTEG, OPTOKON, Kolektor Tesla Jihlava).

Nadále významné postavení má v kraji zemědělství. Místní zemědělci pěstují například brambory a olejniny a chovají skot. Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a živočišné výroby.

Na území Kraje Vysočina se nacházejí tři památky zapsané do seznamu UNESCO. Je to městská památková rezervace Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Velkou příležitost pro region nabízí také cestovní ruch zaměřený na klidnou a ekologicky čistou turistiku.

Poslední novinky

Kontakty

Adéla Lánováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 996Adela.Lanova@czechinvest.org
Petr Kuklaregionální projektový manažer+420 296 342 995Petr.Kukla@czechinvest.org
Martina Váchováregionální projektová manažerka420 725 978 138martina.vachova@czechinvest.org
Zuzana Procházkováregionální projektový manažer+420 296 342 991zuzana.prochazkova@czechinvest.org

Reference

Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem spolupracovalo s agenturou CzechInvest v letech 2016 až 2017 na projektu nové průmyslové zóny. Cílem bylo zmírnit dopady způsobené ukončením těžby uranové rudy v dole Rožná na náš region. Výsledkem je kompletně připravená průmyslová zóna o rozloze 14 ha a příchod velkého investora firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika. Díky aktivnímu přístupu pracovníků agentury CzechInvest, jejich snaze pomoci našemu regionu s příchodem nových investorů a schopnosti řešit vzniklé problémy se náš projekt podařilo realizovat ve velmi krátkém čase.

Ing. Karel Pačiska, starosta města, Bystřice nad Pernštejnem
Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.

CzechInvest pro nás byl od počátku důležitým partnerem, který nám doporučil místní společnosti pro náš byznys. Připravil pro nás relevantní informace o lokálním trhu a specifikách podnikání v České republice. V současné době nám pomáhá i se vzděláváním a komunikací se státní správou – například v oblasti víz a pracovních povolení. Osvědčila se nám jeho podpora při jednáních na konzulátech a s cizineckou policií. Na lokální úrovni spolupracujeme zejména s regionální kanceláří agentury CzechInvest v Jihlavě, kde se naše společnost účastní nejrůznějších školení v oblasti HR.

Ing. Petr Slovák, HR & Administration Manager, Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.

Partneři