Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

EcoTech

EcoTech

Oblasti zájmu

  • Baterie a obnovitelné energetické zdroje
  • Inteligentní distribuované energetické systémy
  • Cirkulární ekonomika
  • Udržitelné technologie v průmyslu
  • Odlehčené a udržitelné materiály
  • Průmyslová chemie
  • Udržitelná města
  • Udržitelná zemědělství, lesnictví

Inovace a nové technologie jsou hnacím motorem mnoha světových ekonomik. Proto se od roku 2020 věnuje také CzechInvest technologiím v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Česko je signatářem mezinárodních závazků na ochranu životního prostředí a stojí po boku dalších států evropské sedmadvacítky v boji proti globálním hrozbám. Připojila se také k ambiciózním klimatickým a energetickým závazkům Evropské komise a věří v průmysl založený na čistých technologiích. To potvrzují i rostoucí vládní investice do výzkumu v oblasti životního prostředí a energetiky.

Stav životního prostředí byl v Česku na konci devadesátých let žalostný. Komunismus zanechal v místní krajině hluboké rány. Země měla jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě s vysokými hodnotami toxických látek, kontaminovanou půdu po těžbě uranu, zdevastovanou krajinu po těžbě uhlí a mrtvé lesy v pohraničí jako důsledek kyselých dešťů z těžkého průmyslu. Nová demokratická vláda začala v roce 1990 psát novodobou historii s důrazem na ochranu životního prostředí, investice do čistších technologií a podporu českých firem v udržitelném podnikaní.

V současnosti se v tuzemsku nachází více jak 67 univerzit, mezi kterými jsou významná výzkumná pracoviště zaměřená na environmentální technologie. Patří sem například Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie v Brně, laboratoř SUSEN pro výzkum jaderné energie nebo Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Chystané Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy báňské v Ostravě se brzy stane ukázkovým pracovištěm pro prezentaci komerčního využití nejnovějších technologií ve zpracování odpadu pomocí plazmy a jejich následného využití.

Z firem zabývajících se v tuzemsku technologiemi pro ochranu životního prostředí lze uvést například Nafigate Corporation, která vyvinula jedinečnou technologii Hydal. Ta umí zpracovat použitý fritovací olej na biopolymery. Švédská firma Skanska zase spolu s českou firmu ERC-TEC využívá druhotné suroviny ve výrobě betonu a šetří tím problém ztenčujících se primárních zdrojů. Vedle toho nesmíme zapomenout také na firmy, které stojí na tradičním českém strojírenství. Zmínit je možné například společnost WIKOW, která dodává součástky do větrných a vodních elektráren po celém světě a pomáhá vytvářet bezuhlíkovou budoucnost.

Česká republika se dostává stále více do popředí také v oblasti elektromobility. Dobré předpoklady jsou pro to nejen kvůli rozvinutému automobilovému průmyslu, ale také díky největším zásobám lithia v Evropě. Obec Cínovec v Krušných horách se pomalu stává centrem pozornosti světových automobilek, výrobců lithiových baterií a celého dodavatelského řetězce. Přesně tak je tomu už v případně čínské firmy na výrobu baterií A123 nebo tuzemské firmy HE3DA s unikátní technologií lithiových baterií.

Filip KrůtaŘeditel ECOTECH HUB+420 606 708 043filip.kruta@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}