Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, který vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Na realizaci získá ČR z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) až 7 mld. EUR.

Aktivity, do kterých je agentura CzechInvest zapojena:

1. Internacionalizace začínajících podniků

  • Cílem tohoto opatření je poskytnout malým a středním podnikům a začínajícím podnikům odborné vzdělávání a poradenské a konzultační služby odborníků v oblasti manažerských dovedností. Součástí je předávání osvědčených obchodních postupů, jako je vyjednávání, a poznatků o zahraničních trzích, nových digitálních nástrojích a přizpůsobení se novým digitálním trendům, validaci výrobků pro zahraniční trhy, přístupu k rizikovému kapitálu, akcelerátorových programech a mentoringu.
  • CÍLE: 100 podpořených startupů, 215 mil. Kč, do 4Q 2025

2. Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

  • Cílem tohoto opatření je podpora podnikání a podpora úspěšného zakládání nových podniků v celé České republice. Součástí opatření jsou poradenské, konzultační a mentoringové služby poskytované prostřednictvím regionálních inovačních a podnikatelských center nově založeným podnikovým iniciativám a začínajícím podnikům. Opatření zahrnuje rovněž osvětové kampaně na podporu podnikání.
  • CÍLE: 450 podpořených subjektů, 150 mil. Kč, do 4Q 2024

3. Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie

  • Cílem reformy je vytvoření orgánů pro řízení kvality a certifikaci výrobků a zajištění sítě akreditovaných laboratoří s dostatečnou kapacitou pro testování a certifikaci. Podpora českým společnostem při procesu a získávání certifikací pro své produkty ve strategických odvětvích, jako je letectví a kosmonautika a odvětví zdravotnických prostředků.
  • CÍLE: 50 podpořených firem, 110 mil. Kč, do 4Q 2024

O podmínkách a podrobnostech jednotlivých výzev vás budeme informovat jak na našich webových stránkách, tak na stránkách>www.planobnovycr.cz.

          

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}