Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Konference Potenciál místní ekonomiky 2019

Konference Potenciál místní ekonomiky 2019

Konference Potenciál místní ekonomiky si klade za cíl informovat, inspirovat a prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.), kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst. Konferenci pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s dalšími partnery.

6. 6. 2019 | 12:30–17:00 | Loucký klášter, Loucká 3054/23, 669 02 Znojmo

Druhý ročník konference s podtitulem Spolupráce při budování podnikatelské infrastruktury se uskutečnil 6. června 2019 v Louckém klášteře ve Znojmě.

Pozvání agentury CzechInvest přijali zástupci Bussiness Upper Austria z Horního Rakouska, kde již 20 let funguje projekt INKOBA. Díky němu obce spolupracují při budování venkovských i městských podnikatelských parků či průmyslových zón, a společně pak těží z přílivu investic a zvýšení atraktivity území pro občany. Tento projekt je inspirujícím příkladem z praxe, který ukazuje, že vyššího tempa hospodářského růstu lze dosáhnout pomocí funkčního partnerství obcí a měst.

Dlouhodobé partnerství veřejného a soukromého sektoru formou tzv. PPP (Public Private Partnership) projektů je rovněž jednou z cest ke zhodnocení potenciálu lokální ekonomiky. Příkladem je Znojemský městský pivovar. Unikátní pohled na realizaci projektu zprostředkoval účastníkům konference starosta města Znojma Jan Grois spolu s ředitelem pivovaru Miroslavem Haraštou.

Nechyběly ani další zajímavé prezentace a diskuze nad budoucími trendy v oblasti regionálního rozvoje. Představeny byly Národní programy pro budování podnikatelské infrastruktury v obcích i nová Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Součástí programu bylo také vyhlášení vítězů třetího ročníku soutěže Investičně atraktivní region. Vítězem se stalo město Žďár nad Sázavou.

Představení řečníků

Jan Grois, Starosta města Znojma

Po maturitě začal podnikat v oblasti gastronomie a služeb. Své vzdělání si později doplnil o prestižní profesní titul MBA. Místostarostou Znojma byl od roku 2010 do února 2018 (za ČSSD). Odpovědný byl především za školství, kulturu, sport a cestovní ruch. V únoru 2018 byl zvolen starostou, což potvrdili i volby ve stejném roce. Je ženatý, má dva syny. V mládí se aktivně věnoval folklóru (byl členem spolku Dyjavánek). Dnes věnuje většinu svého volného času rodině, se kterou nejraději relaxuje na chatě na Vranovské přehradě. Mezi jeho záliby patří sport (vodní sporty, běhání, funkční trénink), turistika a cestování, a to zejména po krásách České republiky.

Franz Tauber, Projektový manažer, oddělení managementu investorů a poboček
Business Upper Austria – OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH.

Po maturitě na humanisticky zaměřeném gymnáziu následovalo 10 let výkonu profese u Hornorakouské zemské vlády. Poté byl činný 20 let v soukromé sféře a pak se vrátil k regionálnímu managementu Horního Rakouska (budování a vedení kanceláře v regionu Wels-Eferding). Od roku 2011 pracuje Tauber pro Business Upper Austria – OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH., počínaje vybudováním a vedením úseku „Regionální inovace“.

V současné době se Tauber stará o podniky při investičních projektech a o obce při rozvoji, uvedení na trh a osídlení pobočkami podniků. K jeho úkolům patří i vypracování a zpracování Hornorakouské strategie pro vedoucí pobočky a strategické a organizační přizpůsobení obecních svazů k interkomunálnímu usídlení podniku. Tauber byl kromě toho dlouhou dobu činný jako starosta na úrovni komunální a regionální politiky.

Dan Dutescu, Projektový manažer, oddělení managementu investorů a poboček 
Business Upper Austria – OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH.

Po osmi letech v obecní službě (stavební oddělení) se věnoval studiu evropského hospodářství a vedení podniku na FH bfi Vídeň. Po jeho ukončení se vrátil zpět do Horního Rakouska a začal svoji dráhu u Hospodářské agentury Horní Rakousko. V rámci své oblasti odpovědnosti doprovází na jedné straně podniky při usídlení a eventuální projekty týkající se rozšíření a na druhé straně doprovází obce při interkomunálním vývoji poboček. Doplňkově patří k jeho úkolům i nová koncepce poboček Hornorakouské databanky a identifikace průmyslových a živnostenských oborů.

Friedrich Stockinger, Starosta obce s trhem Rainbach im Mühlkreis, Horní Rakousko
Předseda Svazu pro interkomunální usídlení podniku v regionu Freistadt (INKOBA)

Friedrich Stockinger je od roku 2003 starostou obce s trhem Rainbach im Mühlkreis a od založení roku 2003 předsedou Svazu - INKOBA Interkomunální usídlení podniků v regionu Freistadt. 
Od roku 2003 pracuje ve všech 27 obcích okresu Freistadt na podnikovém vývoji poboček a společném uvedení jejich podnikových stavebních oblastí na trh.

David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Od roku 2015 řídí regionální rozvoj ČR z manažerských pozic Ministerstva pro místní rozvoj, nejprve jako ředitel odboru regionální politiky, nyní z pozice náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. V rámci rozvoje měst a obcí přikládá velký význam integrovanému plánování, metodám řízení kvality na všech úrovních, systematické podpoře rozvoje venkova a také konceptu Smart Cities jako jednomu z významných nástrojů udržitelného rozvoje území. Před působením ve státní správě získával odbornou a manažerskou praxi ve vedení mezinárodní poradenské firmy pro municipální sektor, kde úzce spolupracoval s řadou měst a obcí i jejich asociacemi, a dále pak v zahraničí.

Miroslav Harašta, Statutární ředitel
Znojemský městský pivovar a.s.

Miroslav Harašta pracuje více než 20 let v oblasti reklamy a marketingu. První pracovní zkušenosti získal v reklamních agenturách, kde si prošel cestu od nejnižších exekutivních pozic až k pozici majitele produkční společnosti. Další jeho profesní směřování v pivovarnictví bylo formováno zaměstnáním ve velkých pivovarnických společnostech, kde pracoval na různých marketingových a obchodních pozicích až do jara 2014. Od roku 2014 se plně věnuje vlastnímu projektu "Návrat malých průmyslových pivovarů na český trh”.

V současné době je statutárním ředitelem a jedním z akcionářů dvou malých průmyslových pivovarů. Jedním z nich je Znojemský městský pivovar, a.s. Druhý je alokovaný v Uherském Hradišti. Aktuálně pracuje na otevření v pořadí třetího malého průmyslového pivovaru.

Soňa Porupková
Moderátorka České televize

Na ČT24 moderovala pořad @online, který mapoval témata ze světa internetu. Nejčastěji v něm s hosty diskutovala o aktuálních trendech jako je kyberšikana, sféra e-commerce, startupy, e-government a další. Nyní připravuje a moderuje pořady pro sociální sítě ČT24, kde současně pracuje i jako editorka. Vystudovala obor Mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií v Brně. Řadu let pracovala jako moderátorka v komerčních rádiích.

Program konference

ČAS PROGRAM
12:30–13:00 Registrace
13:00–13:15 Zahájení konference
Patrik Reichl - ředitel regionální kanceláře Brno, Jan Grois - starosta města Znojma
13:15–13:45 Představení projektu meziobecní spolupráce INKOBA
Franz Tauber, Dan Dutescu - Business Upper Austria
13:45–14:15 Success story z Rainbach im Mühlkreis 
Friedrich Stockinger - startosta města
14:15–14:45 Coffee break
 14:45–15:10 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2030
David Koppitz - náměstek ministryně pro místní rozvoj 
15:10–15:30 Pojetí lokální ekonomiky v projektu Centra společných služeb
Jaromír Jech - Svaz měst a obcí ČR
15:30–16:00 Vyhlášení vítězů soutěže Investičně atraktivní region
16:00–16:40 Moderovaná diskuze s vítězi
16:40–17:00 Success story - Znojemský městský pivovar
Jan Grois - starosta města Znojma, Miroslav Harašta - statutární ředitel Znojemského městského pivovaru
Doprovodný program - fakultativně pro registrované
17:00–18:30 Prohlídka projektu Znojemského městského pivovaru
Převoz z Louckého kláštera do areálu pivovaru a zpět zajištěn                                    
18:30–20:00 Neformální networking s možností degustace znojemských vín
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}