Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Úvod

Online akademie pro starosty Online akademie pro starosty
více informací
Pasport podnikatelského prostředí Pasport podnikatelského prostředí
více informací
Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe
více informací
Nemovitosti pro podnikatelské účely Nemovitosti pro podnikatelské účely
více informací
Brownfieldy Brownfieldy
více informací
Akce a soutěže pro municipality Akce a soutěže pro municipality
více informací

Staráme se o rozvoj podnikatelského prostředí v Česku

Propojujeme podnikatele, investory i zástupce státu a samospráv na regionální, centrální i mezinárodní úrovni. Zakládáme si na sdílení dat, zkušenostech, otevřenosti a vzájemném rozvoji.

Pomáháme podnikatelům
Naše služby mohou využívat podnikatelé nejrůznějšího zaměření – od startupů přes malé, střední a velké podniky až po zahraniční investory. Startupům nabízíme speciální programy na rozvoj růstu i expanzi do zahraničí. Podnikatelům pomáháme s dotacemi, propojujeme je mezi sebou i s představiteli jednotlivých obcí.

Pomáháme investorům
Investoři nepřicházejí pouze do České republiky. Vstupují především do jednotlivých regionů. Zde vytvářejí nejenom pracovní místa, ale také hodnoty, které ovlivňují život obyvatel. Na základě terénních šetření doporučujeme investorům vhodná místa pro jejich projekty. Ti se při lokalizaci podnikatelských aktivit rozhodují zejména na základě technické a sociální infrastruktury, dostupnosti kvalifikované pracovní síly a zájmu místní reprezentace o rozvoj podnikání.
 
Pomáháme zástupcům samospráv
Představitelům obcí pomáháme s lákáním vhodných investorů. Každoročně mapujeme na čtyři stovky obcí s pověřenou působností, kde se starostů, primátorů i hejtmanů ptáme, co můžou investorům nabídnout a co jim naopak schází.

 

Regionální kanceláře CzechInvestu naleznete v každém krajském městě

mapa