Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Hradec Králové

Hradec Králové

Regionální kancelář Hradec Králové

  • poskytujeme informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultujeme se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáháme firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu
  • spolupracujeme se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
  • realizujeme semináře

Kontakty

PŘÍPADOVÁ STUDIE společnosti NADKOV s.r.o.

Poslední novinky

Martina Ceplováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 948Martina.Ceplova@czechinvest.org
Michal Turečekregionální projektový manažer+420 296 342 949Michal.Turecek@czechinvest.org

Partneři