Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Hradec Králové

Hradec Králové

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový region s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl se soustředí do větších měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí a cestovní ruch do oblasti Krkonoš. Kraj leží na severovýchodě Čech a má výhodnou dopravní polohu. S více než 550 tisíci obyvateli se řadí mezi devátý nejlidnatější kraj České republiky (ČSÚ, 2020). Regionální metropole Hradec Králové se nachází 112 kilometrů od Prahy.

Více informací

Královéhradeckému kraji dominuje výroba dopravních prostředků a jejich komponent, která má největší podíl na krajském exportu. Firmy se primárně zaměřují na oblast vývoje a výroby osobních automobilů, výrobu pryžových a plastových výrobků a dále na vývoj, konstrukci a testování celků a dílčích komponent s využitím informačních technologií. V průmyslových zónách Solnice-Kvasiny a Vrchlabí sídlí provozovny ŠKODA AUTO. K jejím významným subdodavatelům patří rudnický Akwel Automotive, jaroměřský KARSIT HOLDING a jičínský Ronal CR. V Hořicích pak sídlí přední český poskytovatel vývojových služeb pro automotive, společnost Altran CZ. Strojírenské firmy jako takové (například Bühler Motor, KASPER KOVO, Wikov MGI, Farmet nebo ZVU STROJÍRNY) směřují svou činnost na vývoj a výrobu dílů i strojních celků, engineering a projektování.

Historickou tradici má stejně jako v kraji Libereckém a Pardubickém textilní průmysl. Firmy (například Juta, GRUND, I N O T E X, MILETA, Veba, textilní závody) se zaměřují na výzkum, vývoj a výrobu textilních materiálů, konkrétně například na využití nových ekologicky šetrných postupů zušlechťování a barvení.

Mezi progresivní a proexportní obory se řadí elektronika, optika, elektrotechnika a IT, zastoupené například firmami ABB, ALTEC, ATAS elektromotory Náchod, GIST, CTS Ceramics,  Pepperl + Fuchs Manufacturing, Quadient, SQS Vláknová optika, T-MAPY, Tyco Electronics EC Trutnov a ZPA Nová Paka. Rozvinutá je zejména výroba elektrických, elektronických a elektroinstalačních zařízení a součástek včetně měřících, regulačních, zkušebních a navigačních přístrojů. V rámci IT se jedná o vývoj softwarových řešení, zpracování velkých dat, aplikaci znalostních a mobilních technologií a smart senzorů.

Přítomnost celé řady výzkumných organizací a vzdělávacích kapacit (například Fakultní nemocnice, Lékařská a Farmaceutická fakulta UK, Fakulta vojenského zdravotnictví UO a Univerzita Hradec Králové) přispívá k významnému postavení výzkumu, vývoje a výroby léčiv, zdravotnických prostředků a potravinových doplňků. Tento segment reprezentují například firmy ARROW International CR, ELLA-CS, GENERI BIOTECH. Dochází zde mimo jiné k transferu technologií, smluvnímu výzkumu nebo tvorbě společných patentů. V Královéhradeckém kraji je rovněž rozvinuto zemědělství a lesnictví a přidružené obory (AGRO CS, Lesy České republik, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Farmet a BEDNAR FMT).

V krajském městě sídlí TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, které pomáhá v rozvoji začínajícím podnikatelům a startupovým projektům. Zviditelnit výzkum, vývoj a inovace napomáhá regionální inovační značka +inovace. Rozvoj krajských aktivit podporuje Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Vyzdvihnout lze také klastrové iniciativy (Czech Stone Cluster, Omnipack a Technologický klastr). V Královéhradeckém kraji působí také organizace zabývající se vědou a výzkumem – od výzkumu a šlechtění ovoce přes zootechnický výzkum až po výzkum v oblastech imunologie, fyziologie a ontogeneze.

PŘÍPADOVÁ STUDIE společnosti NADKOV s.r.o.

Vyhodnocení průzkumu – reakce firem na COVID-19

Soubor ke stažení

Vyhodnocení průzkumu – reakce firem na COVID-19

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Regiocentrum Nový pivovar
Soukenická 54/8
500 03 Hradec Králové


Kontakty

Martina Ceplováředitelka regionální kanceláře+420 725 960 679martina.ceplova@czechinvest.org
Michal Turečekregionální projektový manažer+420 724 592 663michal.turecek@czechinvest.org
Tomáš Tázlarhlavní metodik projektu Pasportizace+420 601 575 330tomas.tazlar@czechinvest.org
Jitka Bérováregionální exportní konzultant+420 725 935 895jitka.berova@czechinvest.org

Reference

Statutární město Hradec Králové

S regionální kanceláří agentury CzechInvest spolupracujeme velmi dlouho a spolupráci považujeme za velmi dobrou a prospěšnou. Samo město může ve vztahu k podnikatelům zejména spoluvytvářet podmínky pro rozvoj jejich podnikání a pomáhat přenosu informací z radnice k podnikatelům. CzechInvest nás inspiruje a je městu dobrým partnerem v rozvoji spolupráce s podnikateli v aktivitách zaměřených například na průmyslovou zónu Letiště či při setkávání vedení města s firmami.

Karel Vít, vedoucí Odboru strategického plánování, Statutární město Hradec Králové
Centrum investic, rozvoje a inovací

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) s regionální kanceláří CzechInvestu dlouhodobě spolupracuje při rozvoji výzkumného a inovačního systému v kraji. Regionální kancelář je společně s CIRI jedním z významných stakeholderů, kteří formují podmínky inovačního ekosystému a aktivně se zapojují do konkrétních aktivit triple-helixu v oblasti business analýz, developmentu podnikatelského i výzkumného prostředí. Regionální kancelář je také stálým členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, jakožto poradního a kontrolního orgánu pro implementaci Krajské RIS3 strategie.

Daniela Antropiusová, vedoucí oddělení inovací, Centrum investic, rozvoje a inovací

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}