Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Hradec Králové

Hradec Králové

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj

  • poskytujeme informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultujeme se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáháme firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu
  • spolupracujeme se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
  • realizujeme semináře

PŘÍPADOVÁ STUDIE společnosti NADKOV s.r.o.

Události

Poslední novinky

Kontakty

Martina Ceplováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 948Martina.Ceplova@czechinvest.org
Michal Turečekregionální projektový manažer+420 296 342 949Michal.Turecek@czechinvest.org
Tomáš TázlarRegionální projektový manažer+420 601 575 330Tomas.Tazlar@czechinvest.org

Reference

Statutární město Hradec Králové

S regionální kanceláří agentury CzechInvest spolupracujeme velmi dlouho a spolupráci považujeme za velmi dobrou a prospěšnou. Samo město může ve vztahu k podnikatelům zejména spoluvytvářet podmínky pro rozvoj jejich podnikání a pomáhat přenosu informací z radnice k podnikatelům. CzechInvest nás inspiruje a je městu dobrým partnerem v rozvoji spolupráce s podnikateli v aktivitách zaměřených například na průmyslovou zónu Letiště či při setkávání vedení města s firmami.

Karel Vít, vedoucí Odboru strategického plánování, Statutární město Hradec Králové
Centrum investic, rozvoje a inovací

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) s regionální kanceláří CzechInvestu dlouhodobě pracuje při rozvoji regionálního výzkumného a inovačního systému v kraji. Regionální kancelář je zapojena do aktivit Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a plní roli garanta tématu investiční příležitosti v rámci společné Platformy investic, rozvoje a inovací. CIRI se rovněž účastnilo rozhovorů s municipalitami při mapování podnikatelského prostředí.

Daniel Všetečka, vedoucí úseku inovací, Centrum investic, rozvoje a inovací

Partneři