Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Ostrava

Ostrava

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj se rozkládá na severovýchodě České republiky. Vedle Zlínského a Olomouckého kraje sousedí s Polskem a Slovenskem. Žije v něm více než 1,2 milionu obyvatel, což z něj činí třetí nejlidnatější kraj Česka. Zároveň má nejvyšší hustotu osídlení (ČSÚ, 2018). Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní spolupráce s okolními zeměmi nejen ve výrobní sféře, ale i v rozvoji infrastruktury či logistice.

Více informací

Kraj se řadí k nejdůležitějším průmyslovým regionům ve střední Evropě, jehož ekonomický potenciál neustále roste (ČSÚ, 2018). Hrubý domácí produkt představuje přibližně jednu desetinu celostátního HDP České republiky. Průmysl prochází postupnou restrukturalizací, která spočívá v zeštíhlování a optimalizaci tradičních odvětví a v rozvoji nových perspektivních sektorů. To vše se děje s důrazem na inovace a high-tech produkty.

Za historicky silná odvětví Moravskoslezského kraje lze považovat hutnictví (ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny), strojírenství (Vítkovice, BONATRANS GROUP, MSA, OSTROJ) nebo výrobu nákladních vozidel (TATRA TRUCKS).

Z novějších perspektivních oborů se pak prosazuje automobilový průmysl (Hyundai Motor Manufacturing Czech, Mobis Automotive Czech, Continental Automotive Czech Republic, BROSE CZ, Varroc Lighting Systems), informační technologie (Tieto Czech, CGI IT Czech Republic, K2 atmitec, OKIN BPS, Stora Enso Wood Products Ždírec), elektrotechnika (ELCOM, OSRAM Česká republika, Siemens, Tymphany Acoustic Technology Europe) či farmaceutický průmysl (Mölnlycke Health Care, Teva Czech Industries, WALMARK).

V Moravskoslezském kraji se nachází čtyři vysoké školy (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola sociálně-správní v Havířově), které hrají důležitou roli v oblasti vědy, výzkumu a inovací a které jsou zároveň přímo provázány s průmyslovou sférou. Vedle tradiční nabídky se na nich vyučují zcela nové obory reflektující moderní technologický vývoj v oblastech Průmyslu 4.0. Jedná se například o Počítačové systémy pro průmysl 21. století či Automobilové elektronické systémy.

V regionu dále sídlí vědecko-výzkumná centra mezinárodního významu (IT4Innovation – Národní superpočítačové centrum, Centrum ENET, Institut enviromentálních technologií, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování), centra transferu technologií, které se zaměřují na spolupráci firem s výzkumnými týmy, i podnikatelské inkubátory (Impact Hub Ostrava, Moravskoslezské inovační centrum – MSIC, Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava), které podporují zejména inovativní firmy a start-upy.

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec


Kontakty

Barbora ŠtverkováŘeditelka regionální kanceláře+420 296 342 977Barbora.Stverkova@czechinvest.org
Pavlína Trávníčkováregionální projektový manažer+420 296 342 975pavlina.travnickova@czechinvest.org
Jan Belardiregionální projektový manažer+420 296 342 981Jan.Belardi@czechinvest.org

Partneři