Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Praha a střední Čechy

Praha a střední Čechy

Regionální kancelář Praha a střední Čechy

Středočeský kraj je co do velikosti, počtu obcí i obyvatel největším krajem České republiky. Je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 031 obcí z celkového počtu 1 144 k 1. lednu 2017). Prstencový tvar kraje zcela obklopuje hlavní město a jeho úzká vazba s Prahou významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku.

Zobrazit více

Hrubý domácí produkt ve Středočeském kraji v roce 2016 představoval více než jednu desetinu celostátního HDP. V kraji se nachází významné brownfieldy, které mají potenciál pro další podnikatelské využití, a to například areál bývalého podniku POLDI Kladno, bývalý důl Tuchlovice nebo bývalé vojenské výcvikové prostory Milovice – Mladá a Ralsko.

Ve srovnání s ostatními regiony České republiky se ve Středočeském kraji soustředí větší množství podnikatelských inkubátorů a vědecko-výzkumných a inovačních center. Celkem je to 18 fungujících objektů. Zvýšená koncentrace těchto center se nachází v tak zvaném STAR regionu (Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec). Strategie Středočeského kraje si klade za cíl soustředit se zejména na perspektivní obory nadregionálního významu, které mají v regionu významný ekonomický a růstový potenciál a u kterých lze předpokládat vysokou návratnost možných investic a rozvoj konkurenceschopnosti těchto oblastí.

Byť ve Středočeském kraji výrazně dominuje výroba dopravních prostředků a sídlí v něm mnoho podniků celorepublikového významu z oblasti automobilového průmyslu, jako je například mladoboleslavská SKODA AUTO, automobilka TPCA v Kolíně, Valeo v Rakovníku a Žebráku nebo Aero Vodochody u Odolene Vody, zájmem kraje je ekonomiku regionu více diverzifikovat.

Odvětví elektroniky a elektrotechniky je do značné míry spjato s rozvojem automobilového průmyslu, nicméně se úspěšně rozvíjí i mimo tento segment. K tradičním a významným odvětvím ve Středočeském kraji lze řadit také strojírenský průmysl. Z hlediska zaměstnanosti je jedním z nejsilnějších odvětví taktéž potravinářský průmysl.

Relativně dynamickou proměnou v souvislosti se zahraničními akvizicemi, které s sebou přinesly investice do oblasti vědy a výzkumu, prochází chemický průmysl patřící k tradičním silným specializacím Středočeského kraje.

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Štěpánská 15
120 00 Praha


Kontakty

Denisa Číhalováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 707Denisa.Cihalova@czechinvest.org
Adéla Veverkováregionální projektová manažerka+420 296 342 486Adela.Veverkova@czechinvest.org
Marcela Kutlákováregionální projektová manažerka+420 296 342 363Marcela.Kutlakova@czechinvest.org

Reference

IPR Praha

Regionální kancelář CzechInvestu představuje pro Prahu nezbytného partnera na straně státu pro koordinaci a spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací.

Jakub Pechlát, IPR Praha
Středočeské inovační centrum

Spolupráce Středočeského inovačního centra s CzechInvestem probíhá již od našeho založení. Služby nabízené CzechInvestem firmám, zejména těm zahraničním, se vhodně doplňují s naším portfoliem, a společně tak dokážeme reagovat na větší spektrum problémů, kterým firmy čelí, a lépe jim pomoci. Doplňujeme se i ve zprostředkovávání kontaktů na vhodné partnery pro naše klienty. Vedle toho spolupracujeme na pořádání seminářů či konferencí i při dalších aktivitách.

Ing. Marek Špok Ph.D., statutární ředitel SIC, Středočeské inovační centrum
BENEŠ a LÁT a.s.

Společnost BENEŠ a LÁT vítá spolupráci s agenturou CzechInvest jako možnost spojit se s ostatními firmami, sdílet své zkušenosti a znalosti a propojit lidi, kteří mají k problematice co říct. V nedávné době jsme se zapojili do projektu, ve kterém se snažíme představit žákům základních škol technické obory a profese přímo ve firmě. Chceme v nich vzbudit zájem tyto obory dále studovat nebo získat výuční list s nádechem strojařiny. Osobně oceňuji mladý kolektiv agentury, který se snaží své nadšení sdílet a dívat se na věci neotřelým pohledem.

Jakub Beneš, člen představenstva, BENEŠ a LÁT a.s.

Partneři