Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Olomouc

Olomouc

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj

Regionální kancelář CzechInvestu pro Olomoucký kraj poskytuje podnikatelům, investorům i startupům široké spektrum služeb pro podporu jejich rozvoje, inovací, exportních aktivit i propojení s dalšími regionálními partnery.

 • investiční pobídky
 • dotační poradenství
 • nabídka nemovitostí a brownfieldů
 • after care a vízové programy
 • sektorová databáze dodavatelů
 • technologická inkubace a další podpora pro startupy
 • exportní poradenství - zastoupení CzechTrade pro Olomoucký a Zlínský kraj

Domény specializace Olomouckého kraje

Hospodářsky nejvýznamnější a perspektivní odvětví/1:

Biomedicína, Life Science a Well-being

 • Biomedicína, biotechnologie, farmacie, ekologie, chemické a biologické analýzy, specifické analýzy léčiv a farmaceutických produktů, bioinformatika, zdravotnická informatika, výroba kosmetiky, doplňků stravy a potravin pro zdravý životní styl, výroba medicinských přístrojů, eHealth a další zdravotní a balneologické služby.
 • Zázemí pro excelentní výzkum - Ústav molekulární a translační medicíny, součást Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Národní telemedicínské centrum (součást Fakultní nemocnice Olomouc)
 • Digitální inovační hub Digi2Health
 • Dlouhá tradice lázeňství v regionu. V kraji je nejvíce lázeňských míst (celkem sedm) a třetí nejvyšší počet lázeňských zařízení v mezikrajském srovnání.

Optika a jemná mechanika, optoelektronika

 • Optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika.
 • Optické sestavy pro průmyslové aplikace, optomechanické systémy pro lékařské a laboratorní účely, senzory, zaměřovací dalekohledy, světlomety, endoskopické přístroje a další.
 • Špičkový výzkum, akademické a aplikační zázemí. Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra optiky, Společná laboratoř optiky, VTP UP, sídlo Českého optického klastru.

Pokročilé materiály a technologie

 • Elektromotory, ložiska, vojenská a kolejová vozidla, komunální technika, třídicí a drticí zařízení, nástroje, feritová jádra, pružiny, vakuové vývěvy, bílá technika, nákladní přívěsy, obytné kontejnery, topná zařízení a mnoho dalších.
 • Strojírenský a elektrotechnický průmysl - v kraji široké zastoupení tuzemských i zahraničních investorů, dlouhodobě patří k nejvýznamnějším součástem krajské ekonomiky. Aktuálně akcentován rozvoj inovativních segmentů s pokročilými technologiemi a trendů Průmyslu 4.0.
 • Excelentní výzkum - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, součást výzkumného institutu CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci - chemický a materiálový výzkum v oblasti nanotechnologií a jejich aplikací v energetice, environmentálních technologiích, katalýze a biomedicíně.
 • Na Šumpersku investoři v návaznosti na tradici výzkumu v oblasti práškové metalurgie.

Zemědělství pro 21. století

 • Vysoce významná oblast šlechtitelství, dále výroba zemědělských strojů, vývoj zemědělských technologií pro udržitelný rozvoj, výroba osiv, prostředků na ochranu rostlin, substrátů, krmiv a hydroponie.
 • Aplikovaný výzkum v zemědělství, potravinářství a oblasti životního prostředí.
 • Špičkový výzkum - Univerzita Palackého v Olomouci v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, součást výzkumného institutu CATRIN.

Čerpací a vodohospodářská technika

 • Technologie pro vodohospodářská díla, vodní a odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie, komponenty čerpací techniky do rafinerií, energetiky, chemického průmyslu, papírenského průmyslu a další.
 • Množství firem různých velikostí, některé z nich i součástí nadregionálního klastru (CREA Hydro&Energy). 
 • Renomovaní zahraniční investoři v oborech čerpací techniky v regionu.
 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby čerpací techniky, excelentní aplikační výzkum.

Kulturní a kreativní průmysly

 • Oděvní průmysl, řemesla, knižní a vydavatelský průmysl. Potenciál v oblasti audiovize, grafického designu a polygrafie. Vývoj software - ekonomicky dosud nejvýznamnější.
 • Vzájemné propojení kultury, kreativity a průmyslu.
 • Kvalita středních škol, tradice i inovativní startupové projekty
 • Rozvoj kreativních odvětví - Univerzita Palackého v Olomouci i další partneři (CzechInvest, ICOK, Olomoucký kraj, coworkingy a další):
  • Vzdělávací programy filmová, mediální a divadelní studia, výtvarná tvorba, hudební kultura, průmyslový design.
  • Významné eventy, mapování kreativních odvětví, databáze kreativních subjektů, katalogy Design, kreativniolomouc.cz
 • Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu.
/1 RIS3 strategie Olomouckého kraje, aktualizace 2022
/2 ČSÚ, 2022
/3 ČSÚ, SLDB, 2021 (www.scitani.cz)

Charakteristika Olomouckého kraje

Olomoucký kraj je se svými 622 tisíci obyvateli sedmým nejlidnatějším regionem České republiky/2. Řadí se ke krajům s nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel/3. Příznivé podnikatelské prostředí Olomouckého kraje vychází nejen ze strategického umístění na křížení tranzitních tras, ale také ze silné průmyslové tradice i vzdělanostního a kulturního zázemí.

Příležitosti pro investory a prostředí pro podnikání

Obory příležitostí pro investory
 • Life Sciences a související obory (biomedicína, biotechnologie, nanotechnologie, farmacie, optika, pokročilé zemědělství apod.) - zejména v návaznosti na aktivity univerzity, jejích výzkumných center a obory v rámci krajských domén specializace. 
 • Sdílené podnikové služby - atraktivní univerzitní krajské město, moderní kancelářské prostory, cizojazyčně vybavení absolventi VŠ.
 • Kulturní a kreativní průmysly.
 • Cestovní ruch a lázeňství.
Zázemí pro investory i startupy
 • V kraji jsou k dispozici podnikatelské parky a zóny, vysoce moderní průmyslové haly i kancelářské komplexy, podnikatelské inkubátory, inovační infrastruktura a coworkingy. CzechInvest spravuje také rozsáhlou databázi brownfieldů. 
Geografická specifikace území
 • Olomoucký kraj se nachází ve střední až severní části Moravy.
 • Jižní část kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov): rovinaté území, vyšší koncentrace obyvatelstva,  široce rozvinutá infrastruktura, výborná silniční i železniční dopravní dostupnost, pestré portfolio průmyslové produkce i služeb, vědecko-výzkumné zázemí, významné kulturní dědictví.
 • Severní část kraje (Šumperk, Jeseník): hornatější území, sousedí s Polskem, průmyslová tradice, lázeňství, atraktivní podmínky nejen pro investice v cestovním ruchu.

Vzdělanostní a vědecko-výzkumné zázemí v regionu

Univerzita Palackého v Olomouci
 • Fakulty lékařská, přírodovědecká, právnická, zdravotních věd, filozofická, pedagogická, teologická, tělesné kultury.
 • Biomedicína, biotechnologie, optika, molekulární a buněčná biologie rostlin, materiálová chemie a nanotechnologie, ornitologie a částicová fyzika - klíčové směry excelentního výzkumu.
 • Vědecko-výzkumná centra s mezinárodním renomé, excelentní publikace v oblasti vědy a výzkumu.
 • Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN):
  • Ústav molekulární a translační medicíny - výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků.
  • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - chemický, materiálový a optický výzkum.
  • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum - výzkum rostlin a vývoj rostlinných biotechnologií, ve sdružení s Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.
 • Aplikační centrum BALUO - výzkum pohybu a životního stylu člověka.
 • Centrum pro klinické právní vzdělávání.
 • Vědeckotechnický Park Univerzity Palackého v Olomouci - propojení firem s univerzitou, 3D tisk , podnikatelské inkubátory, laboratoře.
 • DIGI2Health - digitální inovační hub, konsorcium partnerů v oblasti digitalizace zdravotnictví.
Moravská vysoká škola Olomouc
 • Studium ekonomiky a managementu.
 • Ústavy: podnikové ekonomiky a podnikání, financí a účetnictví, společenských věd, managementu a ekonomie, marketingu a multimédií, lidských zdrojů, inovací ve zdravotnictví, aplikované matematiky a IT.

Vysoká škola logistiky v Přerově

 • Studium logistiky se zaměřením na dopravu, služby, řízení dopravních procesů, řízení výrobních procesů a informatiku pro logistiku.
 • ​Unikátní MBA studium zaměřené na oblast logistiky.
Vysoká škola báňská, detašované pracoviště Šumperk
 • Součást VŠB - TUO, Centrum bakalářských studií v Šumperku.
 • Fakulta strojní: obor Strojírenská technologie.
 • Fakulta ekonomická: obor Veřejná ekonomika a správa.

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Jeremenkova 40 B
779 00 Olomouc
 

Kontakty

Veronika Pudelová Voltnerováředitelka regionální kanceláře+420 720 071 313Veronika.Voltnerova@czechinvest.org
Pavlína Slepičkováregionální projektová manažerka+420 724 903 226Pavlina.Slepickova@czechinvest.org
Martin Marekregionální projektový manažer+420 720 052 605Martin.Marek@czechinvest.org
Zuzana Doleželováregionální exportní konzultantka CzechTrade+420 727 850 329Zuzana.Dolezelova@czechinvest.org

Reference

Integromat s.r.o.

Jsme start-upem s unikátním inovativním řešením v oblasti automatizačních platforem, které má vysoký potenciál prosadit se na zahraničních trzích. Díky CzechInvestu a jeho programu CzechAccelerator jsme dostali tříměsíční příležitost sbírat zkušenosti a kontakty v inkubátoru v Silicon Valley, které nám významně pomáhají k dalšímu rozvoji.

Ing. Ondřej Gazda, Integromat s.r.o.
John Crane a.s.

John Crane, součást skupiny Smiths Group, je přední světová společnost v oblasti inženýrských řešení pro těsnění rotačních zařízení, dodávky technologií a služeb pro zpracovatelský průmysl. Původně malá pobočka John Crane, založená v Lutíně v roce 1992, se postupně stala největší výrobní organizací na globální úrovni a centrálou obchodních aktivit ve střední a východní Evropě. Na podpoře dalších rozvojových záměrů společnost aktivně spolupracuje s CzechInvestem a dalšími lokálními partnery.

Stanislav Štafa, generální ředitel, John Crane a.s.
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

CzechInvest je pro nás dlouhodobě důležitým partnerem a zásadním hráčem v oblasti podpory podnikání a start-upů v Olomouckém kraji. Spolupracujeme na různých akcích a zároveň se snažíme společnými silami posouvat firmy a start-upy o krok dál. Spolupráce s CzechInvestem pro nás byla vždy přínosná a velice si jí vážíme.

Mgr. Dana Jurková, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}