Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

OPPI

OPPI

Veškeré informace a dokumenty ke stažení k Operačnímu programu Podnikání a inovace naleznete na tomto odkazu!

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu logo EU (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.
 

Evaluační studie - Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013 ve vztahu k cílovým skupinám

Cílem uvedené evaluační studie je identifikace rizik nevyčerpání alokovaných prostředků operačního programu, posouzení jejich příčin a navržení odpovídajících kroků k minimalizaci zjištěných rizikových faktorů. K dispozici je Zkrácená verze závěrečné zprávy.