Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Podpora podnikání

V pátém bloku online akademie pro starosty agentury CzechInvest se dozvíte, jak můžete podpořit podnikání ve vaší obci. Představíme výhody pravidelného setkávání se se zástupci podnikatelského sektoru a benefity dlouhodobé přeshraniční spolupráce měst. Na příkladech jednotlivých měst ukážeme kvalitně zpracované webové stránky, které cílí na regionální rozvoj a podporu nových investic. V neposlední řadě ukážeme výhody spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou PPP projektů.