Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Podnikatelské nemovitosti

Podnikatelské nemovitosti

Pomáháme municipalitám přilákat investice, jaké si přejí, a připravit pro ně odpovídající podmínky, které zaručí další hospodářský rozvoj regionu. Propojujeme vlastníky nemovitostí s vhodnými investory a asistujeme při jednání o investice. Klíčovým nástrojem v této oblasti je pro nás Databáze nemovitostí. Obcím, městům i krajům poskytujeme konzultace a asistenci při budování průmyslových zón či podnikatelských parků a inkubátorů.

Databáze nemovitostí

CzechInvest spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí svého druhu v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře nebo vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům.

Databáze obsahuje:

 • ​průmyslové zóny a pozemky pro průmyslové využití (více než 350)
 • průmyslové areály a parky (více než 250)
 • kancelářské prostory (více než 150)
 • vědeckotechnologické parky (více než 20)

Kritéria pro vložení nemovitosti do databáze

 • pozemky o velikosti nejméně 1 ha
 • haly o velikosti nejméně 500 m2výrobní plochy
 • průmyslové haly s dobrým technickým stavem
 • transparentní vlastnická struktura
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • schválená územně plánovací dokumentace

Zájemci o registraci nemovitosti do databáze mohou požádat o zaslání elektronického registračního formuláře prostřednictvím nemovitosti@czechinvest.org.

V případě zájmu o doporučení vhodných nemovitostí dle parametrů konkrétního investičního projektu kontaktujtefdi@czechinvest.org.

 

Podpora průmyslových zon - Program Smart Parks for the Future

Cílem programu Smart Parks for the Future je rozvoj stávajících průmyslových zón, regenerace lokalit brownfieldů a příprava podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci (tj. hospodářsky a sociálně ohrožená území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+).

Program je schválen pro období 2020/2026. Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatelem o dotaci mohou být obce, města či kraje. Do podpořených podnikatelských parků a průmyslových zón je možné po dobu udržitelnosti (5 let) umisťovat investice z povolených oborů podnikatelských činností (viz. Metodický pokyn).

 

Maximální dotace dle velikosti sídla žadatele:

 • sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů
 • sídla od 25 000 do 60 000 obyvatel do výše 60 % způsobilých výdajů
 • sídla nad 60 000 obyvatel do výše 50 % způsobilých výdajů
 • kraje do výše 30 % způsobilých výdajů

Maximální dotace dle typu projektu:

 • Výstavba/rozšíření/rozvoj průmyslové zóny či podnikatelského parku - 850 Kč/m2
 • Regenerace brownfieldu bez ekologické zátěže - 2 200 Kč/m2
 • Regenerace brownfieldu s ekologickou zátěží - 2 750 Kč/m2

Podporu lze využít například na:

 • Přípravu území výkup nemovitostí pro účely realizace projektu, projektovou přípravu a projektovou dokumentaci či odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
 • Technickou a dopravní infrastrukturu výstavbu a rekonstrukci veřejně přístupných komunikací, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a plynovodu včetně provozních objektů
 • Ekologické opatření povrchové vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, vsakovací nádrž), akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody, výstavbu střech s akumulační schopností (vegetační, retenční)
 • Dopravní opatření detektory a kamerové systémy k ovlivňování a řízení silničního provozu a zvýšení jeho bezpečnosti, odstavná parkoviště s detekcí volných parkovacích míst, prvky/zázemí elektromobility nebo cyklostezky
 • Průmysl 4.0 datová centra, vysokokapacitní internet, sítě 5G, řešení zajišťující bezpečný přenos nebo uložení datu

Máte zájem o konzultaci v oblasti přípravy či rozvoje průmyslových zón a další podnikatelské infastruktury? Neváhejte se na nás obrátit.

David PetrŘeditel Odboru podnikatelské lokalizace+420 720 966 520, +420 296 342 580david.petr@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}