Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Regionální kancelář Ústí nad Labem

  • poskytujeme informace o službách agentury CzechInvest
  • konzultujeme se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje
  • pomáháme firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu
  • spolupracujeme se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
  • realizujeme semináře

Kontakty

Kdo jsme

Alena Hájkováředitelka regionální kanceláře+420 296 342 990Alena.Hajkova@czechinvest.org
Petra Hrstkováregionální projektová manažerka+420 296 342 988Petra.Hrstkova@czechinvest.org
Nikola Maláregionální projektová manažerka+420 296 342 987Nikola.mala@czechinvest.org

Události

Poslední novinky

Reference

Chart Ferox, a.s. Děčín

S agenturou CzechInvest jsem spolupracoval na přípravě konference Jak nastartovat inovace ve firmách. Tato spolupráce se zástupci CzechInvestu probíhala obsahově, věcně i termínově bez sebemenších problémů. Konference též proběhla k plné spokojenosti účastníků i vystupujících. Těším se na další spolupráci!

Bronislav Převrátil, Chart Ferox, a.s. Děčín
PGM Consulting s.r.o.

S regionální kanceláří CzechInvestu v Ústí nad Labem jsme dlouhodobě spokojeni, jelikož získáváme vysoce odborné poradenství k investičním projektům. Za silnou stránku považujeme rychlost reagování kanceláře na naše požadavky. Zástupci regionální kanceláře se také aktivně účastní bezplatných seminářů a workshopů, které pořádáme pro firemní klientelu a municipality.

Ing. Petr Landa, PGM Consulting s.r.o.
Statutární město Děčín

Město spolupracuje se zaměstnanci regionální kanceláře zejména na podpoře podnikatelského prostředí v Děčíně. Společně jsme domluvili postup pro rozvoj informovanosti o lokalitách vhodných pro regeneraci a investičních záměrech domácích i zahraničních investorů na Děčínsku. Pro tyto účely se připravuje memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů. Snahou města je poskytnout adekvátní informace pro podnikatele. S tím městu pomohli zástupci RK ÚL, když připomínkovali stránky města, resp. sekci „Podnikatel“. Proběhlo několik jednání. Jeden z výstupů byla zajímavá informace o možnosti virtuální prohlídky brownfields, což je projekt oceněný Inovačním centrem Ústeckého kraje. Dalším přínosem je i společná práce na zpracování pasportu obcí, který má CzechInvest ve své gesci.

Ing. Tereza Svobodová, Statutární město Děčín

Partneři