Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Regionální kancelář pro Ústecký kraj

Svou rozlohou i počtem přes 800 tisíc obyvatel se Ústecký kraj řadí mezi středně velké kraje České republiky (ČSÚ, 2018). Z pohledu zahraničních investorů však patří ke krajům nejvyhledávanějším. Má strategickou polohu, jelikož se nachází na významné dopravní tepně spojující Prahu a Drážďany a sousedí s německým Saskem.

Více informací

V hospodářství kraje zaujímá významný podíl těžba hnědého uhlí a navazující energetika. V blízkosti povrchových dolů Mostecké pánve (dříve Severočeská hnědouhelná pánev) se nacházejí největší uhelné elektrárny v České republice (Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Počerady).

Neméně významnou roli hraje chemický průmysl. V Záluží u Mostu se nachází největší česká rafinérie UNIPETROL. V centru krajského města Ústí nad Labem působí společnost SPOLCHEMIE, která vyrábí například epoxidové pryskyřice a polyestery, a Glencore Agriculture Czech zaměřující se na výrobu potravinářských olejů. V Lovosicích sídlí společnost Lovochemie, která je největším výrobcem hnojiv v České republice.

Mezi důležitá tradiční odvětví, která prošla či procházejí modernizací a u nichž je patrná postupná orientace na nové výrobky, patří sklářský průmysl. Největším exportérem plochého skla je společnost AGC Automotive Czech. Firma Český porcelán v Dubí je pak známá výrobou tzv. „cibulového“ porcelánu a spolu se svým závodem ROYAL DUX z Duchcova, který se zaměřuje na figurální a ozdobný porcelán, působí na tuzemském trhu již více než sto let.
Vlivem zahraničních investorů se v kraji již několik let rozvíjí strojírenský průmysl a kovovýroba, zejména pak výroba komponentů motorových vozidel (KS Kolbenschmidt Czech Republic, Pierburg, Benteler Automotive Rumburk) a na ni dodavatelsky navazující obory, jako je výroba plastů a nekovových výrobků (SSI Technologies, RAI MOST, TRCZ).

Na území kraje se nachází velké množství průmyslových zón. Za největší lze rozlohou i počtem investorů považovat Ústeckým krajem vlastněnou Strategickou průmyslovou zónu Triangle) a Strategickou průmyslovou zónu Joseph, kterou vlastní město Most.

V regionu působí několik výzkumných ústavů, například UniCRE, který se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií, dále Výzkumný ústav pro hnědé uhlí či Výzkumný ústav balneologický. V Ústí nad Labem se nachází Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Svá detašovaná pracoviště má v regionu Vysoká škola chemicko-technologická, České vysoké učení technické, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava či Vysoká škola finanční a správní.

Strategie Ústeckého kraje do budoucna počítá s podporou rozvoje sofistikované výroby, vývojových center, center strategických a sdílených služeb, center autonomní mobility a technologických center menšího rozsahu.

Adresa kanceláře

Velká Hradební 2800/54
400 01 Ústí nad Labem


Kontakty

Petra Hrstkováředitelka regionální kanceláře+420 606 054 113Petra.Hrstkova@czechinvest.org
Nikola Maláregionální projektová manažerka OPST+420 725 586 661Nikola.Mala@czechinvest.org

Události

Poslední novinky

Reference

Chart Ferox, a.s. Děčín

S agenturou CzechInvest jsem spolupracoval na přípravě konference Jak nastartovat inovace ve firmách. Tato spolupráce se zástupci CzechInvestu probíhala obsahově, věcně i termínově bez sebemenších problémů. Konference též proběhla k plné spokojenosti účastníků i vystupujících. Těším se na další spolupráci!

Bronislav Převrátil, Chart Ferox, a.s. Děčín
PGM Consulting s.r.o.

S regionální kanceláří CzechInvestu v Ústí nad Labem jsme dlouhodobě spokojeni, jelikož získáváme vysoce odborné poradenství k investičním projektům. Za silnou stránku považujeme rychlost reagování kanceláře na naše požadavky. Zástupci regionální kanceláře se také aktivně účastní bezplatných seminářů a workshopů, které pořádáme pro firemní klientelu a municipality.

Ing. Petr Landa, PGM Consulting s.r.o.
Statutární město Děčín

Město spolupracuje se zaměstnanci regionální kanceláře zejména na podpoře podnikatelského prostředí v Děčíně. Společně jsme domluvili postup pro rozvoj informovanosti o lokalitách vhodných pro regeneraci a investičních záměrech domácích i zahraničních investorů na Děčínsku. Pro tyto účely se připravuje memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů. Snahou města je poskytnout adekvátní informace pro podnikatele. S tím městu pomohli zástupci RK ÚL, když připomínkovali stránky města, resp. sekci „Podnikatel“. Proběhlo několik jednání. Jeden z výstupů byla zajímavá informace o možnosti virtuální prohlídky brownfields, což je projekt oceněný Inovačním centrem Ústeckého kraje. Dalším přínosem je i společná práce na zpracování pasportu obcí, který má CzechInvest ve své gesci.

Ing. Tereza Svobodová, Statutární město Děčín

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}