Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Interreg Central Europe

Interreg Central Europe

Základní informace o projektu:

Název projektu: Co-designed impactful financial instruments for boosting innovation in SMEs and start-ups

Záměr: Zlepšení přístupu k financování tržně orientovaného výzkumu

Zkratka projektu: FI4INN

Číslo projektu: CE0100233

Dotační titul: Program Interreg CENTRAL EUROPE

Celkový rozpočet projektu: 2.091.712 EUR

Rozpočet za partnera (CzechInvest): 169.092 EUR

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 80 %

Délka trvání projektu: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026

Vedoucí partner: Friuli Innovazione, Itálie

Partneři projektu:

  • Regional Development Agency in Bielsko-Biała, Polsko
  • SERN - Startup Europe Regions Network, Belgie
  • Chamber of Commerce of Slovenia, Slovinsko
  • Business and Investment Development Agency CzechInvest, Česko
  • Impact Hub GmbH, Rakousko
  • Finpiemonte, Itálie
  • Build! Gründerzentrum Kärnten GmbH, Rakousko
  • Cooperative for ethical financing, Chorvatsko
  • Express Innovation Agency VMV Nonprofit PLC (Private Limited Company), Maďarsko

O projektu:

Agentura CzechInvest se zapojila do mezinárodního projektu FI4INN spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt si klade za cíl zlepšit přístup k financování tržně orientovaného výzkumu. Důležitým aspektem je také vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe jednotlivých členů projektu v oblasti financování startupů a malých a středních podniků.

Projekt FI4INN se zabývá omezenými a zastaralými typy programů financování, které jsou k dispozici na podporu tržně orientovaných inovací ve střední Evropě, v důsledku obecně nízké schopnosti spravovat složité finanční nástroje. Tato slabina inovačních ekosystémů je běžná v zapojených regionech střední Evropy: Friuli Venezia Giulia, Piemont, Korutany, Slezsko. Na národní úrovni má význam také v Maďarsku, Slovinsku a Česku. Týká se jak regionálních a národních orgánů odpovědných za implementaci RIS3 strategie, tak odvětvových agentur a organizací na podporu podnikání, které působí jako zprostředkovatelé fondů, a v neposlední řadě malých a středních podniků a startupů. Projekt FI4INN pomůže poskytovatelům veřejných a soukromých finančních prostředků a tvůrcům politik přijmout nové přístupy při navrhování finančních nástrojů na podporu výzkumu a inovací vedených malými a středními podniky a startupy: inkluzivnější, konzultativní přístup založený na společné tvorbě a zapojení zúčastněných stran, který klade důraz také na měření dopadů. Díky tomu rozhodovací orgány a finanční organizace posílí svou schopnost přijímat a zavádět nová schémata finanční podpory, která mohou zvýšit dopad inovačních politik. Nadnárodní spolupráce má zásadní význam, neboť takového zlepšení lze dosáhnout pouze prostřednictvím strukturovaného vzájemného učení na základě zkušeností a reálných případů.

Kromě zapojení koncových uživatelů a vytvoření lepšího hodnotícího rámce vytvoří FI4INN znalostní centrum, které bude prezentovat a propagovat inovativní a méně využívané finanční nástroje z pohledu veřejných zdrojů, přičemž zohlední a poučí se z iniciativ přijatých v soukromém sektoru (fondy, banky), ale zaměří se také na fintech platformy, hybridní nástroje a nástroje využívané v sociální ekonomice. Očekává se, že nové finanční nástroje zaměřené na ekonomický, environmentální a sociální dopad budou pilotovány v sedmi regionech střední Evropy a že za tři roky spolupráce budou k dispozici diverzifikovanější a integrovanější portfolia finančních institucí, které budou finančně podporovat výzkum a inovace v malých a středních podnicích nebo startupech v raných fázích.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu nebo na sociálních sítích CzechInvestu.
 
Kontaktní osoba:
Martin Marek
CzechInvest – projektový manažer
Martin.Marek@czechinvest.org

intereg-(2).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}