Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Interreg Europe

Interreg Europe

Základní informace o projektu:

Název projektu: Realign Cluster Policies to Accelerate the Twin Green and Digital Transitions

Záměr: Reorganizace klastrových politik s cílem urychlení GDT (zelená a digitální transformace)

Zkratka projektu: AccelerateGDT

Číslo projektu: 01C0037

Dotační titul: Program INTERREG EUROPE

Celkový rozpočet projektu: 1.511.488 EUR

Rozpočet za partnera (CzechInvest): 165.584 EUR

Délka trvání projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2027

Vedoucí partner: Munster Technologial University, Irsko

Partneři projektu:

  • ACCiÓ – Catalan agency for the Competitivness, Španělsko,
  • Metropolitan City of Turin, Itálie
  • Austria Wirtschftsservice, Rakousko
  • Prime Minister´s Office, Maďarsko
  • Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest, Česko
  • Duisburg Business and Innovation GmbH, Německo

Agentura CzechInvest se zapojila do mezinárodního klastrového projektu pod hlavičkou programu InterReg Europe. Projekt je postaven na vzájemném sdílení zkušeností a dobré praxe jednotlivých členů projektu v oblasti národních a regionálních klastrových politik, které si kladou za cíl zvýšit konkurenceschopnost svých ekonomik skrze zelenou a digitální transformaci.

Forma sdílení zkušeností je založena primárně na pravidelném setkávání jednotlivých partnerů, na vzdělávacích workshopech a studijních návštěvách a dále pak na přenosu nabytých informací směrem k lokálním účastníkům klastrové scény.

Jedním ze stěžejních úkolů každého partnera projektu je vytvoření tzv. national stakeholder group, jejíž náplní bude kromě vzájemného sdílení informací také následné nastavování národní klastrové politiky vycházející jak z české, tak také z mezinárodní klastrové scény.

Pro bližší informace o projektu kontaktujte Pavlínu Slepičkovou na adrese pavlina.slepickova@czechinvest.org nebo navštivte webové stránky projektu ACCELERATE GDT. Případně můžete projekt sledovat na Twitteru @AccelerateGDT a LinkedIn.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}