Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+
EU-MSMT-Barevne.png


Hlavním cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek VaVaI systému na národní i regionální úrovni, reagovala na nové výzvy/trendy/megatrendy vyplývající z procesu objevování podnikatelských příležitostí, posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci a rozvíjela meziregionální a mezinárodní spolupráci.

Více o projektu

 • Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_004/0004699
 • Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Doba trvání projektu: 1.4.2023 – 31.3.2026
 • Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Projekt bude realizovat následující aktivity:

 • Zajištění nových nástrojů strategického řízení v RIS3.
 • Posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky.
 • Rozvoj online prostředí (RIS3 portál) pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI.
 • Dlouhodobé provázání a koordinace Národní RIS3 a krajských RIS3 (koordinace EDP).
 • Rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni.
 • Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Cílové skupiny:

Aktéři výzkumného a inovačního ekosystému (quadruple helix): jedná se o všechny segmenty zapojené do VaVaI ekosystému, jako jsou:

 • Pracovníci výzkumných organizací – veřejné a soukromé VŠ, ústavy AV ČR, výzkumné instituce.
 • Pracovníci aplikačního sektoru – výzkumná centra, neziskové inovační instituce atd.
 • Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou – řídící orgány programů podpory pro období 2021–2027).
 • Veřejnost – neziskové organizace (zapsané ústavy a spolky, zájmová sdružení právnických osob nebo neformální platformy).

Hlavní výstupy:

 • Metodika developmentu misí
 • Analýza vybraných témat průmyslové transformace
 • Metodika překonávání bariér mezi různými sférami tzv. triple/quadruple helix
 • Zapojení inovačních infrastruktur do RIS3
 • Přehled dobrých praxí ze zahraničí
Více o RIS3
Zuzana JirkovcováProjektová manažerka projektu RIS3++420 725 744 227zuzana.jirkovcova@czechinvest.org
Vendula KohoutováKoordinátorka EDP a Finanční manažerka projektu RIS3++420 724 568 201vendula.kohoutova@czechinvest.org
Jakub HruškaManažer rozvoje inovačních infrastruktur RIS3+ +420 720 071 305jakub.hruska@czechinvest.org
Brian HavlínAnalytik RIS3+420 601 122 254brian.havlin@czechinvest.org
Barbora KočováKoordinátor vzdělávání projektu RIS3+420 737 359 563barbora.kocova@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}