Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

 

Petr Očko

Mgr. Ing. Jan Michal

generální ředitel agentury CzechInvest

Jan Michal vystudoval podnikohospodářskou fakultu VŠE a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Do agentury CzechInvest přichází z Evropské komise, kde působí jako zástupce ředitele sekce na Generálním ředitelství pro komunikaci a od roku 2017 vede odbor politického a ekonomického zpravodajství. Během českého předsednictví v roce 2022 působil jako zástupce šerpy na Úřadě vlády, kde se věnoval zejména reakci na energetickou krizi. V letech 2010-16 vedl Zastoupení EK v ČR a během své mise se mj. podílel na zapojení Česka do programu InvestEU a spolupráci s EIB. V roce 2016 mu prezident Hospodářské komory udělil Zlatou Merkurovu medaili za aktivní podporu podnikatelského prostředí v ČR. Předtím působil na Ministerstvu zahraničních věcí, včetně vyslání do zahraničí.

 

Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

náměstek pro strategii

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. Ve svých počátcích v CzechInvestu se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem. Postupně získal zkušenosti v oblasti celkové podpory firem, od startupů až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 zastával pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů. V roce 2020 se stal náměstkem pro strategii, který určuje směřování CzechInvestu podle Strategie 2019+. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.

 

Tereza Kubicová

Ing. Tereza Kubicová

náměstkyně pro technologický rozvoj

Vystudovala management cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové a řízení regionálních projektů na ČVUT. V CzechInvestu působila na pozici projektového manažera, pracovala s tématy klastrů na české i mezinárodní scéně, stála u zrodu vesmírného inkubačního centra ESA BIC Prague (dnešní ESA BIC Czech Republic), které následně z pozice ředitelky odboru Interních projektů vedla. Dnes je náměstkyní pro Technologický rozvoj, zodpovídá mimo jiné za vedení projektu Technologická inkubace a je zakladatelkou festivalu Czech Space Week. Ve volném čase ráda cestuje, čte a tráví čas s pejskem a mužem v přírodě.

 

Michal Urban

Mgr. Michal Urban

ředitel Divize podnikatelského prostředí

Vystudoval učitelský obor Tělesná výchova – Zeměpis na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a většinu profesního života se věnoval oblasti vzdělávání. Nejprve učil ve Velké Británii, poté vedl agenturu administrující evropský program na podporu neformálního vzdělávání a dobrovolnických aktivit a poté působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti oblast mládeže a podporu nadaných žáků. Do CzechInvestu nastoupil těsně před příchodem COVIDU jako ředitel regionálních kanceláří a od listopadu 2021 vede Divizi podnikatelského prostředí. Volný čas nejraději tráví se svou rodinou, hodně sportuje a cestuje.

 

Ivo Denemark

Bc. Ivo Denemark

ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků

Ivo Denemark, vzděláním makroekonomický historik a pedagog, se od prodeje vlastní vzdělávací společnosti dlouhodobě věnuje pomoci inovativním záměrům a jejich financování. Do agentury CzechInvest nastoupil v roce 2020 na pozici Business development managera inkubátoru ESA BIC. Znalost inkubačního procesu následně využil při zakládání specializovaných programů podpory (inkubátorů) pro AI, Mobility, Kreativní průmysly a další sektory. Mnoho let se věnuje sociálním projektům, zejména na pražském Žižkově, a spoluzaložil charitativní festival ŽižCon. Závodně hraje curling, je dobrovolný hasič. Mezi jeho koníčky patří deskové hry, vodáctví a výchova dcery.

 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Jan Michal generální ředitel agentury jan.michal@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr náměstek pro strategii vojtech.rajtr@czechinvest.org
Tereza Kubicová náměstkyně pro technologický rozvoj tereza.kubicova@czechinvest.org
Ivo Denemark ředitel Divize startupů a venture investic ivo.denemark@czechinvest.org
Michal Urban ředitel Divize podnikatelského prostředí michal.urban@czechinvest.org
Gariela Bauerová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit gabriela.bauerova@czechinvest.org
Jan Fichtner ředitel Odboru facility managementu jan.fichtner@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Marek Lorenc ředitel Odboru marketingu marek.lorenc@czechinvest.org
Martina Malíková ředitel Odboru analyticko-informačního martina.malikova@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
René Samek ředitel Odboru inovací rene.samek@czechinvest.org
Kateřina Rundová ředilka Odboru inkkubace startupů katerina.rundova@czechinvest.org
Petr Kopeček ředitel Odboru akcelerace startupů petr.kopecek@czechinvest.org
Alena Hájková ředitelka Odboru regionálních kanceláří alena.hajkova@czechinvest.org
Radovan Baloun ředitel Odboru veřejného investování radovan.baloun@czechinvest.org
David Pejšek ředitel Odboru financování investic david.pejsek@czechinvest.org
Petr Kotrs ředitel Odboru zahraničních aktivit petr.kotrs@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Ladislav Tobiáš ředitel Odboru informačních technologií ladislav.tobias@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}