Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Konference na téma GDPR

Konference

Konference na téma GDPR

2018-03-22 10:00:00 2018-03-22 14:00:00 Europe/Prague Konference na téma GDPR Krajský úřad v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice test@czechinvest.cz
22 bře. 2018
10:00 - 14:00
České Budějovice

České Budějovice

Krajský úřad v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zastupitelský sál Krajského úřadu v Českých Budějovicích

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstem průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na seminář týkající se aktuálního tématu GDPR.

Nové nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů nabyde své platnosti již 25. května 2018 a dotkne se velké spousty subjektů bez ohledu na obor působení. Seminář je určen všem zájemcům a je zdarma.

Termín: 22. 3. 2018 v 10:00
Místo: Zastupitelský sál, Krajský úřad v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Program:

Čas Program
09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Úvodní prezentace zástupce regionální kanceláře CzechInvest pro Jihočeský kraj
10:15 – 10:30 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - podpůrné aktivity MPO pro podnikatele - Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.
10:30 – 10:45 Prezentace Hospodářské komory ČR - Mgr. Lucie Plachá

Odborná část konference:

Čas Program
10:45 – 11:45 IT aspekty GDPR ve firmě - Jindřich Šavel (Novicom s. r. o.)
11:45 – 12:00 Coffee break
12:00 – 13:00 Právní aspekty GDPR ve firmě - JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o. ve spolupráci s GDPR Certifikace & Compliance)
13:00 – 14:00 Dotazy účastníků konference

Odborná část semináře – přednášející:

Jindřich Šavel
Zkušený manažer ze světa IT. Během více než 26 let se věnoval oblastem návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů. V posledních letech se věnuje tvorbě firemní strategie a budování prodejní sítě české technologické společnosti Novicom, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se detailně seznámil se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu.
Vedle činnosti obchodního ředitele Novicomu je Jindřich Šavel činný ve vedení Network Security Monitoring Clusteru, který sdružuje výrobce, konzultanty a dodavatele řešení kybernetické ochrany.
Osobně se Jindřich Šavel podílel na tvorbě konceptu Aktivní bezpečnost sítě a přispěl k tvorbě vzdělávacího programu kybernetické ochrany.

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Je advokátem v advokátní kanceláři Felix a spol. a působí též jako tajemník, odborný asistent a vědecký pracovník na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce primárně pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Pravidelně přispívá do odborných periodik a je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentáře k zákoníku práce nebo vysokoškolské učebnice pracovního práva. Je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a členem Sekce pro pracovní právo a Sekce pro právo soukromé České advokátní komory. Pravidelně přednáší také problema­tiku ochrany osobních údajů a vede odborná školení k problematice zákoníku práce.


Registrovat se můžete do naplnění kapacity semináře ZDE , a to nejpozději do 16.3.2018.