Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Liberec Ideathon 2024

Událost

Liberec Ideathon 2024

2024-04-18 13:00:00 2024-04-19 15:00:00 Europe/Prague Liberec Ideathon 2024 Liberec - Vratislavice nad Nisou test@czechinvest.cz
18 dub.
19 dub. 2024
13:00
Liberec - Vratislavice nad Nisou

Liberec - Vratislavice nad Nisou

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 a Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE

Liberec Ideathon se již počtvrté stane líhní nových studentských projektů, které pomohou rozvíjet náš region. Na výběr dostanete čtyři výzvy, na řešení jedné z nich budete mít 24 hodin. K ruce vám dáme dobrou kávu, občerstvení a zkušené mentory, kteří poradí tak, aby výsledný projekt byl co nejvíce životaschopný. Každá výzva reprezentuje reálný problém nebo oblast, kterou chceme posouvat kupředu za vašeho přispění, a to i po skončení Ideathonu. Nejlepší soutěžní týmy si mezi sebe rozdělí prize money v hodnotě 120 000 Kč.

Základní informace:

Kdy: 18.—19. dubna 2024

Kde: KC Vratislavice 101010 + spolkové centrum IGI

Adresa: Nad Školou 1675, Liberec 30, odkaz na mapy zde

Harmonogram:

den čas program
18. 4. 12:30  open door
18. 4. 13:00  zahájení a bríf
18. 4. 14:00  ostrý start
19. 4. 13:00  prezentace řešení
19. 4. 15:00 vyhlášení výsledků a ukončení

Kategorie: 

  • Studenti TUL, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy složené ze studentů TUL. 
  • Studenti SŠ, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy studentů SŠ Libereckého kraje.

Z jakých výzev můžete vybírat letos?

Téma číslo 1: Rozvoj kompetencí v oblasti duševního zdraví  

Zadáním pro soutěžní týmy je vymyslet, jakým způsobem by bylo možné zvýšit u veřejnosti informovanost o možnostech prevence či svépomoci v oblasti duševního zdraví a jak usnadnit situaci i lidem, kteří již v oblasti duševního zdraví chtějí vyhledat odbornou pomoc. 

Garant tématu Liberecký kraj, prezentující Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

Téma číslo 2: Využití plochy plánované FVE elektrárny a její energie  

Soutěžní týmy mají za úkol vytvořit návrh nejefektivnějšího využití plochy pod FVE panely nové velké elektrárny, v souladu s co nejšetrnějším využitím energie vygenerované samotnou elektrárnou a co nejmenší náročností z pohledu zapojení lidského faktoru a jeho vytížení.  

Garant tématu Statutární město Liberec, prezentující Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti. 

Téma číslo 3: Marketingový plán pro nové cílové skupiny science centra IQLANDIA 

Zadáním soutěžících je navrhnout marketingovou strategii zaměřenou na různé skupiny široké veřejnosti s odlišnými zájmy a úrovněmi znalostí a rozšířit stávající, popřípadě navrhnout zcela nový koncept kulturně-vzdělávacích akcí, které kladou důraz na „chytrou zábavu“ a jsou zaměřeny na popularizaci vědy a inovací.  

Garant tématu IQLANDIA, o.p.s., mentor a prezentující Václav Dostál, ředitel společnosti. 

Téma číslo 4: Hra pro návštěvníky Crystal Valley  

Soutěžní týmy mají za úkol vytvořit návrh gamifikace/hry, která bude propojovat zajímavá místa v Crystal Valley a povede tak ke zvýšení návštěvnosti veřejností v provozech a institucích Libereckého kraje spojených se sklářským řemeslem a značkou Crystal Valley.  

Garant tématu ARR – Agentura regionálního rozvoje, prezentující Gabriela Malinská, event manažerka Crystal Valley. 

Zadání upřesníme během úvodního brífu. Na začátku soutěže vám dodáme veškerá data, ze kterých budete při tvorbě projektu vycházet.

 

Startovné: účast na akci je zdarma.

Registrace: na níže uvedených odkazech, uzávěrka registrací úterý 15. 4. 2023 včetně.

Počet účastníků je limitován. V případě dosažení limitu budeme informovat na této stránce.

Prize money: 120 000 Kč rozdělených mezi nejlepší týmy v obou kategoriích 

Pořadatelé: Czechinvest, Agentura regionálního rozvoje 

Hlavní partneři: Liberecký kraj, Statutární město Liberec a Technická univerzita v Liberci  

Kontakt na pořadatele: Tereza Suchomelová (komunikace se soutěžícími), e-mail: tereza.suchomelova@czechinvest.org, Alena Matyášová, e-mail: a.matyasova@arr-nisa.cz

Liberec Ideathon 2024 je součástí Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Tato akce je realizována v rámci projektu c. c. 2422000002 Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost. 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}