Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji

Seminář

Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji

2019-09-23 09:30:00 2019-09-23 13:00:00 Europe/Prague Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji Jeremenkova 40B, Olomouc test@czechinvest.cz
23 zář. 2019
09:30 - 13:00
Olomouc

Olomouc

Jeremenkova 40B, Olomouc Budova RCO - sál Andromenda

Konzultace pro firmy a podnikatele se zástupci institucí

Cílem akce je seznámit začínající i stávající podniky formou krátkých prezentací a následných individuálních konzultací podnikatelských záměrů s aktuálními možnostmi veřejné podpory.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace a Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s dalšími partnery.

Účast institucí:

  • CzechInvest – služby agentury pro začínající i zavedené podniky
  • CzechTrade – podpora exportu (služby zahraničních kanceláří, zahraniční veletrhy)
  • Agentura API – programy podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (úspory energií ve firmách, technologie, elektromobilita atd.)
  • Technologická agentura ČR – podpora výzkumu a vývoje
  • Olomoucký kraj – krajské dotační tituly pro podnikatele a firmy
  • Úřad práce ČR – podpora kvalifikované pracovní síly pro firmy
  • Státní zemědělský intervenční fond – podpora zemědělských, lesnických a potravinářských podniků v rámci Programu rozvoje venkova
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR – aktivity zaměřené na zaměstnavatele
  • ITI Olomoucké aglomerace – dotace v rámci vymezeného území Ol. aglomerace

Program:

Čas Program
9:00 Registrace účastníků
9:30 Úvodní slovo
9:35 Prezentace institucí nabízejících podporu pro firmy a podnikatele
10:45 Občerstvení
11:00 Individuální konzultace se zástupci přítomných institucí
13:00 Předpokládané ukončení akce

Vstup na akci včetně konzultací je bezplatný. Pro účast je nutná registrace prostřednictvím tlačítka níže, a to nejpozději do 19. září 2019. Při registraci prosím připojte do poznámky, jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj, aj.).

Vaše údaje budou využity pouze pro účely realizace této marketingové akce.
Registrovat