Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novela investičních pobídek a podpora investic malých a středních podniků - Brno

Seminář

Novela investičních pobídek a podpora investic malých a středních podniků - Brno

2020-02-25 13:15:00 2020-02-25 15:45:00 Europe/Prague Novela investičních pobídek a podpora investic malých a středních podniků - Brno Výstaviště 569/3, 603 00 Brno test@czechinvest.cz
25 úno. 2020
13:15 - 15:45
Brno

Brno

Výstaviště 569/3, 603 00 Brno Regionální hospodářská komora Brno, Velký sál

Agentura CzechInvest pořádá  informační seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a souvisejících prováděcích předpisech. Druhá část semináře bude věnovaná podpoře investic malých a středních podniků. 

V letech 2016-2019 získalo investiční pobídky 48 malých a středních podniků (MSP) ve zpracovatelském průmyslu a IT sektoru. Ve 33 případech se přitom jedná o ryze české společnosti.

Novela zákona o investičních pobídkách, která začala platit dne 6. září 2019, měla za cíl ještě více zpřístupnit investiční pobídky malým a středním podnikům.

Hlavní změny v novele zákona o investičních pobídkách:

  • Podmínky pro MSP se snížily na polovinu
  • Podpoří se zejména projekty s nejvyšší přidanou hodnotou pro region a stát
  • Všechny žádosti schvaluje Vláda ČR
  • R&D centra mohou získat dotaci na nová pracovní místa a školení plošně po celé České republice (kromě Prahy)
Čas Program
13:15–13:30 Registrace
13:30–14:00 Novela zákona o investičních pobídkách
Podmínky a formy investičních pobídek podle novely zákona. Příklady malých a středních
podniků, které žádaly o investiční pobídky za poslední čtyři roky.
14:00–14:30 Hodnocení regionálního přínosu investičních projektů 
Instrukce pro žadatele, na co se zaměřit při přípravě záměrů získat investiční pobídky.
Hodnocení regionálního přínosu projektu Agenturou CzechInvest 
14:30–14:45 Přestávka na kávu
14:45–15:15 Podpora investic malých a středních podniků
Programy podpory na výzkum a vývoj Technologické Agentury ČR.
Možnosti podpory z programů OP PIK, ČMZRB a další finanční nástroje
15:15–15:45 Diskuze

Pro účast je nutná registrace – registrujte se, prosím, nejpozději do 21. 2. 2020
Kapacita místností je omezena. Seminář proběhne v českém jazyce.
Účast na akci je bezplatná.

Vaše údaje budou použity pouze pro účely realizace této marketingové akce. 
Registrovat