Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Veletrh dotačních příležitostí

Seminář

Veletrh dotačních příležitostí

2019-09-17 09:00:00 2019-09-17 13:00:00 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary test@czechinvest.cz
17 zář. 2019
09:00 - 13:00
Karlovy Vary

Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Sál Krajské knihovny Karlovy Vary

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (MZe), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace (MPO), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující česko-německou spolupráci ad.

Pro municipality poskytneme informace o programech podpory na regeneraci Brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s dalšími partnery. Nad akcí přijal záštitu člen Rady Karlovarského kraje pro Oblast regionálního rozvoje a informatiky Ing. ​Josef Janů.

Účast na semináři je bezplatná po předchozí registraci na e-mailové adrese karlovyvary@czechinvest.org nebo pomocí registračního formuláře níže.

Poskytnutím Vašich údajů souhlasíte s jejich zpracováním pro účely realizace této marketingové akce.
Registrovat