Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy i obce v Kraji Vysočina

Událost

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy i obce v Kraji Vysočina

2024-04-11 10:00:00 2024-04-11 14:00:00 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy i obce v Kraji Vysočina Žižkova 57, 586 01 test@czechinvest.cz
11 dub. 2024
10:00 - 14:00
Jihlava

Jihlava

Žižkova 57, 586 01 Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B 3.15/16

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Krajem Vysočina, Agenturou pro podnikání a inovace a dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který je určen nejen pro firmy a podnikatele, ale také pro zástupce měst a obcí z Kraje Vysočina.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech či dalších formách podpory z nejžádanějších operačních programů a i dalších zdrojů financování v České republice.

Nad akcí převzala záštitu Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

Konzultující organizace:

Agentura pro podnikání a inovace  - budete moci konzultovat už běžící výzvy Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I – API (agentura-api.org), možnosti financování přechodu k digitalizaci: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I – API (agentura-api.org), financování výzkumu a vývoje: Inovační vouchery – výzva II – API (agentura-api.org), a dále například připravované nové výzvy Inovace, Marketing či Úspory energií.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  - podporuje veřejný sektor a neziskové organizace v rámci Programu IROP21+ (eGovernment, chodníky, cyklostezky, přestupní terminály, sociální služby dle zákona o sociálních službách, sociální bydlení, MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, památky, knihovny, muzea, doprovodná turistická infrastruktura, veřejná prostranství atd.), více informací

CzechInvest – připravuje už čtvrtou výzvu programu Technologické inkubace na podporu technologických startupů až do stáří 5 let nebo podporuje širokou paletou nástrojů rozvoj podnikání (např. investiční pobídky) či příchod investorů.

CzechTrade - podporuje exportní aktivity firem přes individuální služby nebo i programy zvýhodněných služeb.

Eurocentrum Jihlava - nabízí primární konzultace projektových záměrů, obecné informace a dotační možnosti z fondů EU v rámci programového období 2021-2027.

Kraj Vysočina - připravuje přes Fond Vysočiny pro podporu podnikání letos například programy Inovační vouchery (červen 2024) a Rozvoj podnikatelů (září 2024) nebo v rámci Smart akcelerátoru plánuje letos vyhlásit nový program Asistenční vouchery (předpoklad vyhlášení červen 2024), který finančně podpoří přípravu strategických projektových záměrů v oblasti VVI.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina -  je součástí regionální sítě HK ČR. Reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi. Nabízí poradenskou činnost a informační servis, organizuje širokou škálu vzdělávacích akcí.

Místní akční skupiny –  zástupce za Krajskou síť Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Kraje Vysočina představí možnosti, které tyto skupiny nabízejí v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027, zejména Technologie pro MAS (CLLD) zaměřené na dotace pro automatizaci a digitalizaci výroby firem působících na území MAS.

Národní rozvojová banka, a.s. - poskytuje finanční produkty v oblasti malého a středního podnikání nebo rozvoje infrastruktury. Připravuje záruční program Elektromobilita určený pro firmy a živnostníky.

Státní fond životního prostředí ČR - - v aktuálně otevřených výzvách přes Modernizační fond podporuje například Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou, Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp, Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce, Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře nebo Energetické úspory památkově chráněných budov.

Technologická agentura České republiky - podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a v nadcházejících měsících plánuje veřejné soutěže v programu SIGMA na podporu bilaterálního mezinárodního výzkumu, v programu TREND pro podporu průmyslového výzkumu a vývoje, a další soutěže plánuje vyhlásit také v programech Prostředí pro život 2 nebo THETA2.

Úřad práce - v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podporuje pracovní místa, rekvalifikační kurzy, motivační aktivity – individuální a skupinové poradenství, vzdělávání zaměstnanců, pomoc propouštěným zaměstnancům nebo poradenství v orientaci na trhu práce.

Úřad průmyslového vlastnictví - je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Ve smyslu své zákonné působnosti rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv, řeší případy sporné a odvolací. Podílí se na administrativě SME Fund EUIPO nabízející vouchery na IP scan a IP Scan Enforcement, Ochranné známky/ průmyslové vzory, Patenty a Rostlinné odrůdy EU.

Vysoká škola polytechnická Jihlava - nabízí spolupráci s podnikateli a firmami a služeby v rámci jednotlivých laboratoří (např. laboratoře experimentálních měření pro termomechanické zkoušky včetně životnosti součástí a materiálů, laboratoře pohybové aktivity, aditivních technologií a 3D tisku, numerických simulací rozličných technických úloh, laboratoře průmyslové automatizace a Průmyslu 4.0 a dalších.

 

Záměry bude možné konzultovat kdykoli v uvedeném časovém rozmezí se zástupci všech zúčastněných organizací. Akce je po předchozí registraci zdarma. Do poznámky v registraci prosím uveďtě, s jakou organizací plánujete konzultace.

Více info na adrese jihlava@czechinvest.org
Regionální kancelář pro Kraj Vysočina, +420 602 569 275

Hlavní partneři


        

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}