Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

CzechInvest: Prodlužujeme první výzvu projektu Technologická inkubace


20.07.2022
CzechInvest: Prodlužujeme první výzvu projektu Technologická inkubace

Agentura CzechInvest prodlužuje termín podání přihlášky v rámci první výzvy projektu Technologická inkubace, a to do 17.8. 2022. Zároveň došlo ve výzvě k několika změnám, které se však týkají pouze doplnění či vysvětlení stávajících informací.

Jedná se o následující změny:

  • Prodloužení lhůty pro podání žádostí – od 1. 7. 2022 do17. 8. 2022
  • Definice používaných výrazů a zkratek: TI = Systémový projekt Technologická inkubace, ev. č. FX01010001, jehož součástí je Program Technologická inkubace startupů (ve Výzvě uváděn jako Program TI) – jedná se o obecné upřesnění, které prochází celým textem výzvy.
  • Několik informací k dovysvětlení kapitoly 14 – Proces administrace a posouzení Žádosti
  • Dvě doplňující informace ke kapitole 15.2 Rozhodnutí o poskytnutí podpory
  • Změny v kapitole 16 Čerpání podpory – zde se jedná o větší úpravy – vysvětlení toho, jak budou v případě, že budete vybráni, probíhat platby částí přidělené dotace..
  • • Změna v kapitole 19 Publicita došlo k úpravě věty: „Tento projekt byl realizován za finanční podpory systémového projektu Technologická inkubace."

Veškeré dokumenty naleznete na stránce projektu Technologická inkubace zde.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}