Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky

24.04.2023
Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky

V České republice existují tisíce průmyslových hal vhodných k umístění fotovoltaických elektráren. Rozhodujícím faktorem je přitom statika budovy a nosnost střechy. Velikost haly nebo její stáří patří mezi vedlejší faktory.  

Vyplynulo to na odborném semináři, který uspořádalo neziskové Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Jeho cílem je podpora firem, které investují v České republice a budují zde výrobní závody, vývojová centra a další projekty. Další seminář proběhne o týden později v Brně. Partnerem seminářů se staly agentura CzechInvest, Letiště Praha a společnosti GreenBuddies a CTP.

„Česká republika zažila na přelomu tisíciletí silný příliv zahraničního kapitálu. Vznikl tu velký počet podniků, které se staly důležitými zaměstnavateli a hybnou silou českého průmyslu. Energetická náročnost těchto továren často odpovídá době svého vzniku před dvaceti i více lety. Našim cílem je pomoc firmám přiblížit se potřebám dnešní doby, ať už z hlediska ochrany životního prostředí, energetické nezávislosti, anebo snížení jejich výdajů na energie,“ říká Kamil Blažek, předseda AFI.

„Klíčovou roli bude hrát co nejrychlejší posílení kapacity distribučních sítí a zdrojů na vyvažování soustavy. Tak, aby připojení obnovitelných zdrojů bylo v řadě případů vůbec technicky možné – zde je třeba zlepšit legislativu v povolování staveb i v regulaci,“ dodává Blažek.

Nutnou podmínkou pro realizaci průmyslové solární elektrárny je stavební povolení, jehož podkladem je i statický posudek. Na něm nejčastěji závisí, zda bude možné elektrárnu instalovat.

„Z pohledu nosnosti střechy se vyskytují nové haly, které byly navrženy bez rezervy, takže standardní fotovoltaickou konstrukci neunesou. Zároveň tu máme některé haly z šedesátých let, kde je naopak statika plně vyhovující. Klíčové je, jak robustně byla hala navržena a kolik zátěže již nese,“ konstatuje Aleš Spáčil, spolumajitel české společnosti GreenBuddies. Ta poskytuje kompletní řešení projektů solárních elektráren a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na klíč. 

Alespoň částečná energetická soběstačnost a odběry energie ze slunce jsou možné i pro haly s nízkou nosností, jde však o dražší řešení. „Pro tyto situace odebíráme komponenty od zahraničního výrobce, jehož panely nevyžadují klasickou konstrukci pro montáž, ale lepí se na speciální měkké ližiny. Také samotné panely jsou v tomto systému velmi lehké, takže zatížení střechy klesne na zlomek oproti zatížení běžnými panely,“ vysvětluje Spáčil.

Klíčovými parametry pro umístění fotovoltaické elektrárny na střechu průmyslových objektů jsou: sklon střechy, krytina, existence světlíků a další. Ovlivňují nejen sklon panelů, ale i jejich rozložení a případné stínění nebo umístění kabeláže. Elektrárny lze umístit i na menší průmyslové haly, obecně však platí, že díky úsporám z rozsahu přinášejí největší efektivitu na velkých plochách.

Jen skrze vládní agenturu CzechInvest u nás vzniklo více než dva tisíce úspěšných investičních projektů. Tisíce dalších závodů vyrostlo na území republiky během její dlouhé průmyslové historie.

„Za 30 let existence naší agentury jsme do Česka přivedli investory z více než 30 zemí světa, od USA a evropských zemí přes Blízký východ nebo Jihoafrickou republiku až po asijské země – Singapur, Koreu, Japonsko nebo Čínu. Společně vytvořili přes 300 000 pracovních míst a my víme, že pro investory je téma udržitelné energetiky velmi aktuální a ceny energií mohou hrát nezanedbatelnou roli v jejich rozhodování. Dlouhodobě podporujeme projekty s přidanou hodnotou, mezi které bez debat patří i energetická soběstačnost, a děláme i mnoho aktivit v rámci podpory komunitní energetiky,“ říká Denisa Fukalová, ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit agentury CzechInvest.

Na semináři se sešli experti na otázky legislativní, technické i daňové spolu s odborníky na dotace a pojištění rizik. Společně zástupcům firem představili možnosti, jak využívat alternativní zdroje k vytváření energetické soběstačnosti a zároveň snižování nákladů. Seminář se po Praze uskuteční také v Brně.

„Na jednom místě koncentrujeme obrovské know-how v oblasti fotovoltaiky. Chceme, aby investoři měli možnost zhodnotit svou investici a přispívali k prosperitě české ekonomiky,“ dodává Kamil Blažek.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}