Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Ve vysočanském areálu Pragovka se koná první ročník konference Brownfieldy

Konferenci přinášející dialog veřejné a soukromé sféry pořádá agentura CzechInvest a Asociace developerů

10.05.2018
Ve vysočanském areálu Pragovka se koná první ročník konference Brownfieldy

První ročník konference Brownfieldy začíná 10. května 2018 v 9:00 ve vysočanském areálu Pragovka. Přináší informace z oblasti územního plánování i financování revitalizací brownfieldů, ale i specifické aspekty brownfieldových projektů spolu s prezentací úspěšně realizovaných projektů. Expertní data odprezentuje starostům, zástupcům krajských a městských úřadů i developerům a investorům 16 odborníků v celkem čtyřech panelech.

Brownfieldy skýtají obrovský potenciál dalšího rozvoje a právě tomuto tématu je věnován první ročník konference s názvem Brownfieldy 2018 pořádané dnes Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Asociací developerů ve vysočanském areálu Pragovka. „Půda je jednou z komodit, jejichž množství je jasně dáno, více jí nikdy k dispozici nebude, a proto je důležité zaměřit se na její maximální využití,“ uvádí téma Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů a upřesňuje, že právě proto upínají developeři své snahy k zanedbaným, nevyužitým brownfieldovým lokalitám, které jsou nejen příležitostí pro investice v oblasti rezidenčního developmentu, ale především prostorem pro potenciální rozvoj průmyslových zón.

Cestou k oživení brownfieldů je zjednodušení legislativy a informační pomoc samosprávám

„Proces regenerace brownfieldů není krátkodobou záležitostí. Zdlouhavé povolovací procesy, možný výskyt ekologického znečištění a komplikovanost majetkových vztahů brownfieldů celý proces často brzdí a někdy budoucí investory zcela odradí. Regenerace má však na dané území a jeho širší okolí pozitivní sociální a ekonomický dopad. Agentura CzechInvest proto ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty,“ říká Silvana Jirotková, ředitelka agentury CzechInvest. Agentura také spravuje Národní databázi brownfieldů a administruje program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. „Tento program je určen obcím, městům a krajům pro revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následného využití pro průmyslové a podnikatelské aktivity,“ dodává.
Informace z oblasti územního plánování a financování revitalizace nevyužitých lokalit, specifika brownfieldových projektů i představení úspěšně oživených brownfieldů přináší konference v celkem čtyřech panelech v podání předních odborníků z daných oblastí:

Územní plánování a brownfieldy

 • Ing. Roman Vodný, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Jan Lehký, Kinstellar
 • Ing. arch. Ondřej Rys, Město Kladno
 • Jan Bobek, Tebodin

Financování

 • Ing. Jan Piskáček, Agentura pro podnikání a inovace
 • Mgr. Jan Hana, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Jan Hanuš, Komerční banka

Specifické aspekty brownfieldových projektů

 • Ing. Karel Bláha, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR
 • RNDr. Jan Němeček, CSc., Enacon
 • Pavel Sovička, Panattoni Europe
 • Mgr. Pavel Pravda, FER CONSULT

Příklady úspěšně realizovaných brownfieldů

 • Ing. Jiří Michálek, Ph.D., Dolní Vítkovice, z. s.      
 • Ing. arch. Martin Krupauer, Atelier 8000-Marina Lipno
 • Ing. Martin Janík – Borovina
 • Ing. Martin Klodner, Kotelna a Vodní elektrárna Železný Brod

Revitalizace brownfieldů pomůže zabránit vysidlování regionů

Oživení zanedbaných, nevyužívaných lokalit je důležité nejen pro oblasti velkých aglomerací, které se ve svém vnitřním prostoru potýkají s nedostatkem volných ploch určených pro zástavbu, ale také pro regiony. Revitalizace objektů bývalých továren, zemědělských družstev či kasáren mají pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast, přinesou do regionu práci a částečně zamezí trendu migrace ekonomicky aktivních obyvatel z oblastí venkova do velkých měst. Zájem o investice v oblasti brownfieldů potvrzuje také Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko: „Průmyslových zón roste čím dál tím méně na zelené louce a díky tomu stoupá význam areálů, které už dosloužily. Byl bych rád, kdyby obce neviděly v brownfieldech mrtvé prostory, ale příležitost k rozvoji. Staré kasárny, zavřené továrny, bývalá zemědělská družstva či někdejší letiště tomu všemu už dnes umíme vdechnout nový život a vytvořit něco, co by jinde vzniknout nemohlo. Pro nás jako stavitele průmyslových zón je klíčový potenciál dobré dopravní infrastruktury a dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Pokud jsou splněny tyto dva předpoklady, určitě stojí za to uvažovat o revitalizaci na průmyslový park.“
 

 
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Asociace developerů
Martina Beranová
+420 734 155 121
e-mail: martina.beranova@benesgroup.cz

 

Agentura CzechInvest
Petra Menclová
+420 296 342 430
e-mail: petra.menclova@czechinvest.org

 

O Asociaci developerů:

Jedním z motivů pro vznik Asociace developerů – silné profesní organizace, kterou založilo třináct významných firem z oboru developmentu a stavebnictví, je, aby pro development v České republice platila jasná pravidla. Dalším cílem je představit developery jako investory, kteří dle stanovených pravidel rozvíjí k tomu určené lokality tak, aby v nich obyvatelé mohli žít, pracovat i bavit se. Asociace je otevřená i dalším developerům působícím v České republice, kteří sdílejí stejné hodnoty a cítí zodpovědnost za územní plánování a developerskou činnost.

Asociace developerů chce být hodnověrným a silným partnerem pro diskusi se všemi, kteří konání Asociace ovlivňují, pro ty, jichž se aktivity Asociace dotýkají, a i pro ty, kterým slouží výsledky práce Asociace. Chce spoluvytvářet krajinu a města, v nichž se bude dobře žít a pracovat a přispívat tak ke zdravému, udržitelnému rozvoji měst.

 
O Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace.

V zahraničí CzechInvest propaguje Českou republiku jako vhodnou lokalitu pro umisťování investic. Je výhradní organizací, která nadřízeným orgánům předkládá žádosti o investiční pobídky. Podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}