Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

22. 12. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

22.12.2015
22. 12. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Vyhlášení nových výzev v OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 22. prosince 2015 výzvy k následujícím programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK):

  • I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT
  • I. výzva programu podpory Smart grids I
  • I výzva programu podpory Smart grids II

Texty výše uvedených výzev včetně specifických příloh k výzvám jsou zveřejněné na webu CzechInvestu zde pod jednotlivými záložkami.


Upřesnění k obecné dokumentaci k výzvám vyhlášeným dne 15. 12. 2015 – dokument Vymezení zvýhodněných regionů

Pro výzvy OP PIK vyhlášené dne 15. prosince 2015, jmenovitě 1. výzva Spolupráce — Technologické platformy, 1. výzva Služby infrastruktury, 1. výzva Obnovitelné zdroje energie, 2. výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se upřesňuje společný dokument k těmto výzvám "Vymezení zvýhodněných regionů", kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází z usnesení vlády č. 826/2015 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obdobně se ve 3. výzvě Technologie upravuje seznam podporovaných regionů obsažený ve Specifické příloze č. 2 výzvy, kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází rovněž z usnesení vlády č. 826/2015. Odpovídajícím způsobem se pro 3. výzvu Technologie upravuje Specifická příloha č. 3 výzvy týkající se kritérií pro hodnocení.

Obecná dokumentace k výzvám je k dispozici zde.


Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2016

S účinností od 1. 1. 2016 se změní finanční limity pro účely ZVZ a koncesního zákona. Jedná se především o finanční limity, které určují nadlimitní VZ. Ke změnám finančních limitů dojde na základě novelizace nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Novelizaci uvedených nařízení vlády schválila vláda dne 14. 12. 2015 usnesením vlády č. 1027.

Tabulku s přehledem finančních limitů pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2016 naleznete zde.


Odstávka Zelené linky

Ve dnech 29. 12.  – 31. 12. 2015 bude z technických důvodů mimo provoz Zelená informační linka o programech podpory podnikání 800 800 777. Děkujeme za pochopení.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}