Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Nový pohled na inovační politiku přináší studie MPO a JRC


02.10.2023
Nový pohled na inovační politiku přináší studie MPO a JRC

Nový pohled na inovační politiku České republiky a klíčové směrnice pro dosažení větší udržitelnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Joint Research Centre (JRC) Evropské komise vypracovalo studii „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ (Aligning smart specialisation with transformative innovation policy).

Studie se zaměřuje na možnosti začlenění nových nástrojů, tzv. misí, do strategií inteligentní specializace. Cílem je řešit společenské výzvy a přispět k cílům udržitelného rozvoje. Vznikala v úzké spolupráci s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími experty na inovační politiku. Shrnuje relevantní oblasti pro realizaci misí, od návrhů a vytipování témat přes implementaci až po monitoring a evaluaci. Státy a regiony v Evropě se stále více zaměřují na globální společenské výzvy a jejich řešení, což odráží i přijetí mezinárodně platných strategií, jako je Zelená dohoda pro Evropu (EGD – European Green Deal) a agenda OSN 2030 definující Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

V roce 2018 zahájilo Joint Research Centre Evropské komise práce na vývoji nového přístupu orientovaného na společenské výzvy a hledání způsobů jeho začlenění do strategií inteligentní specializace (S3). Vznikl tak mezinárodní výzkumný projekt, do kterého byla zapojena i Česká republika. Cílem bylo nalézt postupy k naplnění aktivity OSN s názvem STI4SDG Roadmap, která doporučuje státům a regionům vytvořit si vlastní "cestovní mapu" k využití vědy, technologií a inovací k naplnění SDGs.

Výzkumná a inovační politika zaměřená na mise se již stala jedním z prvků S3 strategie České republiky. Národní RIS3 tým na MPO již připravil dvě mise, které již nachází své místo ve výzvách a veřejných soutěžích. „Příprava metodiky rozvoje misí je náročná disciplína, která vyžaduje zapojení domácích i zahraničních odborníků,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, pověřený řízením agentury CzechInvest a dodává: „Tato rámcová studie nám poskytuje cenný teoretický základ pro metodiku rozvoje misí, která bude rovněž jedním z výstupů projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+. Společná práce expertů z JRC a jím oslovených spolupracovníků, členů národního RIS3 týmu MPO i dalších zapojených odborníků z národní i krajské úrovně nám přináší souhrnné poznatky o zakomponování problematiky udržitelnosti do S3 strategie, uvádí konkrétní opatření a postupy k podpoře realizaci misí včetně ustavení systému monitorování a hodnocení.“

Studie je členěna do 7 kapitol:

1. Inteligentní specializace zaměřená na společenské výzvy pro SDGs.
2. Rámec pro mise orientované na společenské výzvy
3. Soubor nástrojů pro S3 mise
4. Postupy podporující implementaci S3 misí
5. Monitoring a evaluace S3 misí
6. Odkazy na vytvoření rámce pro plánování S3 misí
7. Závěry a doporučení

Kromě této studie, která shrnuje hlavní zásady pro tvorbu S3 misí, získal národní RIS3 tým i specifická doporučení pro Českou republiku, která zohledňují situaci v inovační politice v našich podmínkách.  Konkrétně JRC tým doporučuje tato klíčová opatření:

  • Nastavit vhodný mechanismus komunikace jednotlivých ministerstev či řídicích orgánů. Znamená to přechod od podpory založené na programech na tzv. portfolio přístup.
  • Mít dostatečné lidské zdroje pro tvorbu a zejména koordinaci implementace misí.
  • Změnit mentalitu na straně poskytovatelů i žadatelů z podpory vybraných technologických řešení na komplexnější „mission-oriented approach“.

Právě tato doporučení resort promítne do metodiky rozvoje misí a zdůrazní při komunikaci s relevantními stakeholdery v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Zdroj: MPO

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}