Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Naděje na vyčištění kontaminace na letišti Líně. Sanační plán je hotový

Naděje na vyčištění kontaminace na letišti Líně. Sanační plán je hotový

V návaznosti na připravovanou výstavbu strategického podnikatelského parku Líně dokončil státní podnik DIAMO plán na odstranění kontaminace v areálu letiště Plzeň-Líně. Zamoření areálu jako pozůstatek činnosti armády, která na místě působila více než 40 let od roku 1952, potvrdily již dříve výsledky geologického průzkumu. Znečištěný areál, který patří mezi zhruba stovku lokalit v Česku s nejvyšší prioritou sanace, by mohl být zcela sanovaný už za rok.

Kontaminaci v okolí bunkrů 1, 2 a 5 v areálu letiště Plzeň-Líně potvrdily výsledky předběžného geologického průzkumu, který probíhal v první polovině letošního roku. Během průzkumných prací bylo odebráno přes 100 vzorků zemin a 27 vzorků podzemní vody k laboratorní analýze, kterou zpracovala mezinárodní akreditovaná laboratoř. Výsledky potvrdily zbytkové zamoření způsobené leteckým petrolejem – kerosinem jako důsledek špatného skladování paliva nebo nevhodného nakládání s odpady.

Připravovaná sanace území bude součástí plánované výstavby strategického podnikatelského parku Líně. Spočívat bude v demolici bunkrů, vyčištění a demontáži nádrží a v odtěžbě podložních kontaminovaných zemin tak, aby ve specializovaném zařízení mohla být provedena biodegradace v nich vázaných ropných látek. Zbytkové znečištění v podzemních vodách bude rozloženo pomocí aktivovaného peroxidu vodíku. Po dobu sanace bude probíhat sledování kvality podzemních vod a odtěžovaných zemin, aby mohlo být potvrzeno dosažení hodnot stanovených rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Ta také již tento plán schválila.

Pro koncern Volkswagen, který je potenciálním investorem do výstavby gigafactory v podnikatelském parku, jenž má na místě vzniknout, je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice. Výsledky průzkumu potvrdily, že díky dosavadním průběžným sanačním pracím je aktuálně možné zvládnout celkovou sanaci do 12 měsíců,” uvedl David Petr, hlavní koordinátor projektu Strategického podnikatelského parku Líně ve státní agentuře CzechInvest.

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) zřízený Ministerstvem životního prostředí eviduje v Česku přes 10 tisíc kontaminovaných míst nebo míst, u kterých je na kontaminaci podezření. Z databáze vyplývá, že je u nás přibližně 380 míst, které vyžadují provedení sanace. Právě mezi nimi je i letiště Líně, které patří k těm plošně nejrozsáhlejším lokalitám. Ozdravení životního prostředí na podobných místech však většinou brzdí nedostatek financí.

„Části areálu Letiště Líně evidujeme v „Systému evidence kontaminovaných míst“ jako lokalitu se zdravotním rizikem vyplývajícím z kontaminace při jejím současném způsobu využívání. Bohužel takových lokalit je v Česku celá řada a na sanování všech dlouhodobě chybí odborné personální kapacity i finanční prostředky. Provedení dekontaminace areálů je přitom prvním krokem k revitalizaci bývalých průmyslových areálů a následné obnově jejich ekonomického potenciálu. Záměrem podnikatelského parku se v tomto případě může vyřešit dlouholetá ekologická zátěž,” uvedl Richard Přibyl z oddělení Sanace na Ministerstvu životního prostředí.Kontakt pro média:
David Hořínek
PR manažer a tiskový mluvčí
+420 724 591 667
david.horinek@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}