Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

CzechInvest obecné

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Obecné info

Telefon +420 296 342 456 (podatelna)

Recepce

Adresa

Štěpánská 15 
120 00 Praha 2
Česká republika

Datová schránka
ID - cyrj9gf
71377999
DIČCZ 71377999
 

Otevírací doba podatelny

liché týdny:
pondělí, pátek od 10:00 do 12:00 hodin
středa od 10:00 do 14:00 hodin

sudé týdny:
úterý od 10:00 do 12:00 hodin
čtvrtek od 10:00 do 14:00 hodin
Budova CzechInvestu je bezbariérová.

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán.

 

Další kontakty

Podpora start-upů

Telefon +420 296 342 520

Sekretariát generálního ředitele

Jana Kadlecová +420 296 342 818

Odbor marketingu a komunikace

Telefon +420 296 342 727
 

Sekretariát Divize vnitřních služeb

Jana Vošalíková +420 296 342 822

Investiční pobídky

Telefon +420 296 342 582

Výzkum a vývoj (mimo dotační tituly)

Telefon +420 296 342 595 

Divize investic a zahraničních aktivit

Telefon +420 296 342 522

Přímé zahraniční investice

Telefon +420 296 342 522

Databáze dodavatelů

Telefon +420 296 342 798
 

Podnikatelské nemovitosti

Telefon +420 296 342 822

Oddělení AfterCare

Telefon +420 296 342 530

Regionální kanceláře

Telefon +420 296 342 771

 

 

API

Telefon +420 245 013 444
Zelená informační linka +420 800 800 777 (informace k OPPI (2007-2013) a OPPIK (2014-2020)